Vlaanderen is een houtkeversoort rijker

Vlak bij het natuurgebied Nietelbroeken, op de grens van Diepenbeek met Kortessem, is een houtkever aangetroffen die nog nooit eerder in Vlaanderen werd gezien. Volgens Natuurpunt gaat het om de loofkortschildboktor.

"Warme zwoele zomeravonden zijn het ideale moment om met een lichtval kevers te inventariseren", zegt Luc Crevecoeur van de Limburgse Koepel voor Natuurstudie. "Dit jaar waren die momenten nog schaars, maar op 11 juni was het raak met een temperatuur van 23 graden rond 22 uur."

In een open plek in een privébos in het gebied, omgeven door dode zomereiken, werd een lichtval strategisch opgesteld. "Deze val bracht enkele bijzondere soorten kevers op, waaronder ook een mannetje van de loofkortschildboktor (Glaphyra umbellatarum)", zegt Crevecoeur.

"Deze soort werd nog niet eerder in Vlaanderen gezien, wel zijn er enkele oudere gegevens uit Wallonië, voornamelijk van voor 1950. In Nederland is de soort na 1980 maar op een drietal locaties gezien."

De keverlarven ontwikkelen zich onder de schors van twijgen, takken en dunne stammen van verschillende loofhoutsoorten als appel, populier en houtige rozen- en braamstruiken.

Biodiversiteit

Voorts werden nog een aantal bijzondere waarnemingen gedaan, waaronder de eiken-ruigsprietboktor en de rode soldaatboktor.

"Hoewel Haspengouw vooral gekend is als intensieve landbouwstreek is al eerder uit onderzoeken van de werkgroep ongewervelden van LIKONA gebleken dat de biodiversiteit in de resterende bosfragmenten uitzonderlijk hoog is. Zo werden in 2009 in het bosreservaat Kolmont in totaal méér dan 700 keversoorten gevonden waarvan 300 houtkevers."

In Nietelbroeken, een gebied dat wordt beheerd door Natuurpunt, loopt momenteel een Europees (Life+) project voor natuurherstel. Om de biodiversiteit te verhogen werd recent een perceel met Amerikaanse eiken omgevormd naar inheems loofhout.