107 dagen wachten voor twee gesprekken met de psycholoog

Vorig jaar hebben 56.509 mensen zorg gekregen in de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG). Dat zijn er iets minder dan in 2013. Wie op zoek is naar hulp, moet wel geduld hebben. Gemiddeld duurt het 86 dagen vooraleer je aan het tweede gesprek kan beginnen, wat meestal de start van de feitelijke behandeling is. Voor kinderen en jongeren duurt het gemiddeld zelfs 107 dagen voor twee gesprekken.
AMELIE-BENOIST / BSIP

De cijfers werden opgevraagd door Groen-parlementslid Elke Van den Brand bij Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V). Persagentschap Belga kon ze inkijken.

Van den Brandt hekelt de lange wachttijden, met name voor kinderen en jongeren. "Kinderen en jongeren met psychologische problemen zijn net de meest kwetsbare groep. Het gaat hier over ingrijpende gebeurtenissen. Vooraleer je met je kind doorverwezen wordt naar een centrum voor geestelijke gezondheidszorg , heb je al een en ander achter de rug. Dat er over de eerste twee gesprekken gemiddeld 107 dagen over gaan, is onaanvaardbaar lang", aldus Van den Brandt.

De gemiddelde wachttijd voor kinderen is vorig jaar ook nog licht toegenomen tegenover 2013. Toen ging het om gemiddeld 104 dagen.

Het gevolg van de lange wachttijden is volgens Van den Brandt dat ouders noodgedwongen hulp zoeken in dure privaat georganiseerde hulp. "Een goede zorg moet er echter voor iedereen zijn, betaalbaar en snel. Geestelijke gezondheidszorg is even belangrijk als lichamelijke gezondheid. Niemand zou er aan denken om een tiener met een gebroken been meer dan 100 dagen in de wachtkamer te laten. Dezelfde redenering moet gehanteerd worden voor een tiener in een psychologische crisis", zegt Elke Van den Brandt