"Geef osteopaten de erkenning die ze verdienen"

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) moet dringend werk maken van een officiële erkenning van osteopaten. Dat zegt CD&V-Kamerlid Nathalie Muylle die zich al jaren over het dossier buigt. Eric Dobbelaere van de beroepsvereniging van osteopaten treedt haar bij. "Een erkenning is belangrijk voor de patiënten en om het kaf van het koren te scheiden."

Jaarlijks trekken tot 800.000 mensen in ons land naar de osteopaat, goed voor 1,6 miljoen raadplegingen. Veertig procent onder hen doet dat op aangeven van de huisarts. Toch is het beroep nog steeds niet officieel erkend. Nochtans keurde het parlement al in 1999 een wet goed die bepaalde dat de beroepen van homeopaten, acupuncturisten, chiropractors en osteopaten erkend moesten worden. Voor homeopaten is dat intussen gebeurd, voor osteopaten niet.

"Liberalen lagen dwars"

"In de vorige regering had toenmalig minister van Volksgezondheid Laurette Onkelinx (PS) alles nochtans tot in de puntjes voorbereid na uitgebreid overleg met mensen uit het veld", vertelt Muylle (kleine foto) aan deredactie.be. "Het Koninklijk Besluit dat de erkenning regelde, werd echter gekelderd door de MR en Open VLD. Onder druk van bepaalde artsenverenigingen, universiteiten en ook de kinesisten, hielden de liberalen de erkenning tegen."

"Bij de regeringsonderhandelingen die tot de huidige regering hebben geleid, heb ik de erkenning van osteopaten opnieuw op tafel gelegd én in het regeerakkoord laten opnemen. Dat laatste was niet eens zo moeilijk: onder meer het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg oordeelt dat de gunstige effecten van osteopathie bij lage rugpijn en nekpijn wetenschappelijk bewezen zijn."

"Ruim een jaar later heeft minister De Block nog steeds geen werk gemaakt van de erkenning. Haar kabinet heeft al gesprekken met mensen in het veld gevoerd, maar die zijn zonder gevolg gebleven. De Block is van oordeel dat de erkenning geen prioriteit is. Ze heeft ongetwijfeld veel katten te geselen, maar tegelijk zegt ze steevast dat ze een minister is die haar beleid "evidence based" wil voeren. Wel: het bewijs dat osteopathie werkt, ís er. Bovendien staat de erkenning in het regeerakkoord."

"Niet met twee maten en gewichten werken"

Speelt het feit dat De Block zelf huisarts van opleiding is een rol in haar houding? "Als arts heeft ze ongetwijfeld een affiniteit met de materie. Ik vraag enkel dat de minister niet met twee maten en twee gewichten meet. Ze moet osteopaten de erkenning en de plaats in de gezondheidszorg geven die ze verdienen."

Ook Eric Dobbelaere van de beroepsvereniging van osteopaten vraagt om een erkenning. "Momenteel zijn in ons land zo’n 1.700 osteopaten aan de slag waarvan zo’n 900 zich bij ons hebben aangesloten. Vandaag doen we aan autoregulatie met controles binnen onze vereniging. Dat loopt goed, maar toch is een officiële erkenning nodig."

"Een erkenning is in de eerste plaats in het belang van de patiënt. Door het beroep van osteopaten concreet te definiëren en aan voorwaarden te verbinden zoals bepaalde diploma’s en voldoende praktijkervaring, zijn patiënten zeker dat ze bij iemand terechtkomen die gekwalificeerd is. In die zin is een erkenning ook noodzakelijk om het kaf van het koren te scheiden. Let op: we vragen de erkenning van voltijdse osteopaten, niet voor andere therapeuten die osteopathie in de marge van hun hoofdberoep uitoefenen."

Image 01600411 MediaforMedical Copyright / UNIVERSAL IMAGES GROUP / REPORTERS

Terugbetaling in latere fase

De terugbetaling van consultaties bij een osteopaat zijn volgens Muylle noch Dobbelaere aan de orde. "De kritiek dat de terugbetaling van een bepaalde therapie onbetaalbaar is, wordt vaak misbruikt om die therapie niet te erkennen", zegt Muylle. "Daarom vragen we in eerste instantie louter dat het beroep officieel wordt erkend. De discussie over een eventuele terugbetaling is voor een latere fase."

Op het kabinet van minister De Block valt te horen dat op dit moment de wet-Colla tegen het licht wordt gehouden. Die wet dateert uit 1999 en legt de algemene voorwaarden vast voor de uitoefening van niet-conventionele praktijken.

De evaluatie van de wet moet duidelijkheid brengen over hoe het dossier verder wordt aangepakt, aldus de woordvoerster van minister De Block. Ze merkt nog op dat de minister ondertussen verschillende grote werven in gang heeft gestoken, bijvoorbeeld over de ziekenhuisfinanciering.

Meest gelezen