Aantal arbeidsongeschikte werknemers blijft toenemen

Het aantal arbeidsongeschikte werknemers is tussen 2008 en 2013 met 22 procent gestegen. Psychosociale risico's (PSR) en musculoskeletale aandoeningen (MSA) zijn de belangrijkste oorzaken van arbeidsongeschiktheid, goed voor respectievelijk 35 en 29 procent van afwezigheden op het werk.

Op 31 december 2013 waren bijna 300.000 personen arbeidsongeschikt, een toename van 22 procent in de voorbije 5 jaar (+54.199), zo blijkt uit de recentste cijfers van het Riziv.

Volgens de cijfers van de FOD zijn de kosten voor de bedrijven gestegen tot 10,6 miljard in 2013. Dat uit zich in de vorm van absenteïsme, een lagere productiviteit en een afgenomen arbeidskwaliteit. Ook speelt het "sneeuwbaleffect": andere collega's nemen meer werk op zich om de afwezigheden te compenseren. De impact op de maatschappij is ook relatief zwaar, want arbeidsongeschiktheid kostte 4 miljard euro in 2013, of 28 procent meer dan 5 jaar eerder.

De algemene directie Humanisering van de Arbeid van de FOD Werkgelegenheid, gesteund door het Europees Sociaal Fonds, ontwikkelde verschillende instrumenten om PSR's en MSA's te bestrijden. Dat gaat van studies, om de fenomenen te objectiveren, tot instrumenten voor bewustmaking.