Actie tegen sociale dumping: "Moderne slavernij moet stoppen"

In de Europese wijk in Brussel voert een duizendtal vakbondsmilitanten actie tegen sociale dumping. De deelnemers eisen gelijke loon- en arbeidsvoorwaarden voor al wie op dezelfde plek werkt en betere controle op buitenlandse werknemers.

Heel wat werknemers komen uit het buitenland hier werken aan lagere loon- en arbeidsvoorwaarden. De drie vakbonden -ACV, ABVV en ACLVB- hekelen de dumping en concurrentievervalsing die daar het gevolg van zijn, vooral binnen de bouw-, transport- en vleessector.

"Niet alleen worden duizenden werknemers hier op straat gezet, ook de arbeids- en loonvoorwaarden die eruit voortvloeien zijn onaanvaardbaar", staat te lezen in een persbericht. "Deze moderne slavernij moet stoppen. Sociale dumping is onmenselijk voor de uitgebuite werknemers, oneerlijke concurrentie voor werknemers en werkgevers die de regels wel volgen. Het vormt een bedreiging voor jobs en sectoren en doet de sociale zekerheid een pak opbrengsten missen."

Niet toevallig vond de actie op het Luxemburgplein plaats, midden in de Europese wijk. "We willen een duidelijk signaal geven aan Europa dat er dringend maatregelen moeten komen om de deloyale concurrentie halt toe te roepen."

Meest gelezen