Ahold Delhaize kan prijzenoorlog ontketenen

De aangekondigde fusie tussen de Nederlandse winkelgroep Albert Heijn en het Belgische Delhaize kan grote gevolgen hebben voor de sector in België en voor de leveranciers zoals de boeren. Dat zegt Pierre-Alexandre Billiet, professor aan de Solvay Business School.

Al meteen na de aankondiging van de fusie vanochtend toonden de vakbonden zich ongerust over de gevolgen voor de werkgelegenheid en de loon- en arbeidsvoorwaarden. In Vlaanderen zijn er nu al 31 winkels van Albert Heijn en er wordt gevreesd voor een overlap, zij het niet meteen dan toch op langere termijn.

De fusie komt bovendien kort nadat zowel Delhaize als concurrent Carrefour een grootscheepse herstructurering hebben doorgevoerd, waarbij duizenden banen zijn verdwenen in ons land.

Volgens Pierre-Alexandre Billiet, professor aan de Solvay Business School in Brussel, kan het huwelijk tussen Ahold en Delhaize grote gevolgen hebben voor de sector in ons land. Delhaize zal zeker een voordeel hebben inzake IT, dispatching en zal ook sterker staan om leveranciers onder druk te zetten inzake de prijzen.

Dat kan tot een echte prijzenoorlog leiden, zowel met de grote ketens zoals Carrefour en Colruyt, maar ook met kleinere winkelketens zoals Match, Cora en Intermarché die vooral in Wallonië actief zijn, waar Albert Heijn tot nu toe niet aanwezig was. Albert Heijn heeft bovendien de reputatie om erg scherpe prijzen te hanteren.

Dat kan echter ook gevolgen hebben voor leveranciers, zoals de boeren die onder een zware prijsdruk zullen komen te staan, waarschuwt professor Billiet. De Boerenbond zal zich dan niet meer kunnen richten op Delhaize, maar op Ahold en heeft geen aanspreekpunt in Nederland.

Tenslotte vindt professor Billiet dat de aandeelhouders van Delhaize met de huidige deal niet verwend worden. Dat weerspiegelt zich ook in de forse koersdaling van het aandeel op de beurs van Brussel vandaag. In Nederland daalde het aandeel van Ahold ook, maar in mindere mate.