België kandidaat-lid Aziatische investeringsbank

Ons land is kandidaat om lid te worden van de Aziatische investeringsbank. De officiële aanvraag is ingediend tijdens het Belgische staatsbezoek aan China, eerder keurde de federale ministerraad het voorstel al goed. Door het lidmaatschap zou ons land gemakkelijker toegang krijgen tot de Chinese economie.

De Aziatische investeringsbank werd in 2014 opgericht door China. 57 landen zijn al lid van de bank en ons land is nu kandidaat-lid.

"Het voordeel is dat het ons veel gemakkelijker toegang zal geven tot de Chinese economie en dat is een goede zaak voor onze bedrijven", zegt staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem (CD&V). "We kunnen zo ook partners vinden om zowel in de industriële sectoren als in de financiële wereld op dezelfde basis te onderhandelen als de andere landen."

De Aziatische investeringsbank zou ook willen investeren in de Europese economie.

"Een win-win situatie"

De Chinese overheid kwam eind oktober vorig jaar met het initiatief om de Aziatische investeringsbank (Asian Infrastructure Investment Bank - AIIB) op te richten. De AIIB wil inzetten op de ontwikkeling van de infrastructuur in Azië om zo de economische groei te stimuleren.

Op voorstel van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) zette de federale regering vorige week al het licht op groen voor de kandidatuur van ons land. Volgens de minister is een Belgisch lidmaatschap bij de AIIB een win-win situatie. “De activiteiten van de AIIB zullen niet enkel de ontwikkeling van de Aziatische landen ten goede komen maar ook de Belgische en Europese economie bevorderen door de toenemende handelsrelaties.”

De officiële toetredingsprocedure zal ten vroegste begin volgend jaar kunnen worden opgestart.