24 tot 30 juni 1915: einde Frans offensief in Artesië

Na anderhalve maand stopt het Franse leger zijn grote offensief in Artesië. De verliezen zijn groot, de terreinwinst beperkt.

De bevelhebber van het Franse 10de leger heeft een einde gemaakt aan de aanvallen in Artesië. Anderhalve maand is slag geleverd in de heuvelruggen ten noorden van Arras. De zwaarste gevechten aan het westelijk front sinds begin dit jaar.

De Fransen hebben enige terreinwinst geboekt, de grootste sinds het begin van de loopgravenoorlog.

Franse militairen vieren een mis in openlucht, in de achtergrond de heuvelrug van Notre-Dame-de-Lorette (Le Monde Illustré, 24-07-1915). Beginfoto, Franse soldaten, Alpijnse jagers, verschansen zich op het kerkhof van Carency (L'Illustration, 26-06-1915).

Zo werd het dorp Carency en de heuvel van Notre Dame-de-Lorette veroverd. Maar de geallieerden hadden meer verwacht.

De strategisch gelegen heuvelrug van Vimy is ondanks zware aanvallen in Duitse handen gebleven. Fransen en Britten verloren samen zo’n 130.000 man; de Duitsers meer dan 70.000.

De verliezen zijn aan beide kanten vrijwel het dubbele van die van de gevechten die in april en mei rond Ieper plaatsvonden.

Franse militairen in een op de Duitsers veroverde bunker in Carency (L'Illustration, 12-06-1915).

Ontslag Russisch minister Soechomlinov

De Russische tsaar heeft generaal Soechomlinov ontslagen als minister van Oorlog. Vladimir Aleksandrovitsj Soechomlinov was minister van Oorlog sinds 1909.

Hij heeft diepgaande hervormingen in het Russische leger doorgevoerd. Die botsten op bijzonder veel tegenstand. Een deel van die kritiek kwam van officieren en bureaucraten die zich door de veranderingen benadeeld voelden.

Generaal Soechomlinov en enkele stafofficieren

Sinds het begin van de oorlog was de kritiek op Soechomlinov nog toegenomen. Ook de opperbevelhebber van het leger, grootvorst Nikolaas, wantrouwde hem.

Parlementsleden beschuldigden hem zelfs van verraad. Maar de minister wist door zijn invloed en charmes altijd het vertrouwen van de tsaar te behouden. De recente Russische nederlagen in Galicië en de tekorten in de munitie hebben hem dan toch de das omgedaan.

Tsaar Nicolaas en zijn minister van defensie Soechomlinov zoeken een zondebok na de zware verliezen in Gallicië: "De bondgenoten hebben niet genoeg munitie geleverd". De troon van de tsaar is een "zorgenstoel" geworden (uit Der Deutsche Correspondent, Baltimore, Maryland, 18 juni 1915, Library of Congress).

Montenegro valt Albanië binnen

Montenegrijnse troepen hebben Shköder (Scutari) bezet, de voornaamste stad in het noorden van Albanië. Albanië is officieel neutraal in de oorlog, maar is volledig omringd door oorlogvoerende landen.

De Albanese staat, die nog maar een paar jaar bestaat, verkeert in volledige chaos. De (Duitse) vorst is het land uit gevlucht, terwijl Griekenland het zuiden van Albanië bezet houdt, waar de Griekse minderheid een eigen staat heeft uitgeroepen.

Zicht op Shköder in 1914

Het kleine Montenegro vecht aan de kant van Servië tegen Oostenrijk-Hongarije, dat altijd de grote voorstander was van een onafhankelijk Albanië. Beide landen azen op Albanees grondgebied. Ze hadden in 1913 Shköder veroverd na een zware belegering, maar moesten de stad onder internationale druk weer opgeven.

De geallieerde mogendheden hadden zich al eerder verzet tegen een optreden van Servië, Montenegro en Griekenland in Albanië. Het is geen geheim dat Italië zelf weer grote delen van Albanië opeist.

"Arm Albanië", Servië, Montenegro en Griekenland trekken aan de Albanese ezel, de Italiaanse koning Victor Emmanuel kijkt met belangstelling toe. De Italianse vorst, in het echt ook zeer klein, werd altijd als een dwerg voorgesteld. Karikatuur uit het Weense Kikeriki, 27 juni 1915 (Oostenrijkse Nationale Bibliotheek).

Moord Frans Ferdinand en vrouw herdacht

Het is op 28 juni precies 1 jaar geleden dat in Sarajevo aartshertog Frans Ferdinand en zijn vrouw werden vermoord door een Servisch extremist, waardoor de lont voor deze oorlog werd aangestoken.

Zeker de Oostenrijkse pers besteedt veel aandacht aan de verjaardag. De Illustrierte Kronen Zeitung ziet de herovering van Lemberg als een huldebetoon aan het echtpaar.

Belgische kentekens verboden

De Duitse gouverneur-generaal von Bissing verbiedt het dragen van Belgische kentekens. En ook het dragen van kentekens van andere landen die in oorlog zijn met Duitsland, en die laatste zelfs als het gebeurt "zonder uitdagende bedoeling".

Meest gelezen