Einde Frans offensief in Artesië

In deze rubriek bekijken we de gebeurtenissen tijdens de Grote Oorlog 100 jaar geleden. Na anderhalve maand stopt het Franse leger zijn grote offensief in Artesië. De verliezen zijn groot, de terreinwinst beperkt.

De bevelhebber van het Franse 10de leger heeft een einde gemaakt aan de aanvallen in Artesië.

Anderhalve maand is slag geleverd in de heuvelruggen ten noorden van Arras. De zwaarste gevechten aan het westelijk front sinds begin dit jaar.

De Fransen hebben enige terreinwinst geboekt, de grootste sinds het begin van de loopgravenoorlog.

Franse soldaten, Alpijnse jagers, verschansen zich op het kerkhof van Carency

Zo werd het dorp Carency en de heuvel van Notre Dame-de-Lorette veroverd. Maar de geallieerden hadden meer verwacht.

De strategisch gelegen heuvelrug van Vimy is ondanks zware aanvallen in Duitse handen gebleven. Fransen en Britten verloren samen zo’n 130.000 man; de Duitsers meer dan 70.000.

De verliezen zijn aan beide kanten vrijwel het dubbele van die van de gevechten die in april en mei rond Ieper plaatsvonden.

Duitse bunker in het door de Fransen veroverde Carency

Ontslag Russisch minister Soechomlinov

De Russische tsaar heeft generaal Soechomlinov ontslagen als minister van Oorlog. Vladimir Aleksandrovitsj Soechomlinov was minister van Oorlog sinds 1909.

Hij heeft diepgaande hervormingen in het Russische leger doorgevoerd. Die botsten op bijzonder veel tegenstand. Een deel van die kritiek kwam van officieren en bureaucraten die zich door de veranderingen benadeeld voelden.

Generaal Soechomlinov en enkele stafofficieren

Sinds het begin van de oorlog was de kritiek op Soechomlonov nog toegenomen. Ook de opperbevelhebber van het leger, grootvorst Nikolaas, wantrouwde hem.

Parlementsleden beschuldigden hem zelfs van verraad. Maar de minister wist door zijn invloed en charmes altijd het vertrouwen van de tsaar te behouden.

De recente Russische nederlagen in Galicië en de tekorten in de munitie hebben hem dan toch de das omgedaan.

Montenegro valt Albanië binnen

Montenegrijnse troepen hebben Shköder (Scutari) bezet, de voornaamste stad in het noorden van Albanië. Albanië is officieel neutraal in de oorlog, maar is volledig omringd door oorlogvoerende landen.

De Albanese staat, die nog maar een paar jaar bestaat, verkeert in volledige chaos. De (Duitse) vorst is het land uit gevlucht, terwijl Griekenland het zuiden van Albanië bezet houdt, waar de Griekse minderheid een eigen staat heeft uitgeroepen.

Zicht op Shköder in 1914

Het kleine Montenegro vecht aan de kant van Servië tegen Oostenrijk-Hongarije, dat altijd de grote voorstander was van een onafhankelijk Albanië.

Beide landen azen op Albanees grondgebied. Ze hadden in 1913 Shköder veroverd na een zware belegering, maar moesten de stad onder internationale druk weer opgeven.

De geallieerde mogendheden hadden zich al eerder verzet tegen een optreden van Servië, Montenegro en Griekenland in Albanië. Het is geen geheim dat Italië zelf weer grote delen van Albanië opeist.

Koning Nikola I van Montenegro tussen zijn onderdanen

lees ook