Europese zeeën zijn zwaar vervuild

De Europese zeeën zijn zwaar vervuild. Dat is de conclusie van een grootschalig onderzoek dat is uitgevoerd door het Europees Milieuagentschap. Overbemesting in de landbouw, plastic dat in het water terechtkomt en de klimaatopwarming tasten de leefbaarheid van planten en dieren aan.

In 2008 legde de Europese Unie zichzelf drie doelstellingen op met betrekking tot de zeeën. Ze moesten schoner, gezonder en productiever worden. Het laatste doel -de economische productiviteit verhogen- is volgens de onderzoekers bereikt, de twee andere daarentegen helemaal niet.

Uit het onderzoek van het Milieuagentschap blijkt dat het zeewater te veel schadelijke stoffen bevat en dat er steeds meer afval in de zeeën drijft dat afkomstig is van het vasteland.

De klimaatverandering en de menselijke activiteit spelen een grote rol in de toestand van de Europese zeeën. Daardoor wordt het ecosysteem aangetast. Toch ziet directeur Hans Bruyninckx van het Europees Milieuagentschap stilaan positieve ontwikkelingen.

In de eerste plaats is de druk vanuit de landbouwsystemen enigszins afgenomen, zegt hij. "We voeren een beleid rond overbemesting en verzuring dat toch zijn vruchten begint af te werpen". Ook is de visserijsector de laatste jaren duurzamer gaan werken. Tenslotte merkt Bruyninckx nóg een geleidelijke vooruitgang. "Door een strenger beleid op afval op het land komt er ook stilaan een verbetering in wat er in zee terechtkomt."

Zwemwater is van hoge kwaliteit

Er is ook wat goed nieuws voor mensen die deze zomer gewoon in zee willen zwemmen. Volgens het onderzoek is 83 procent van de Europese wateren geschikt om in te zwemmen en is het zwemwater van hoge kwaliteit.