Hallerbos al vanaf 1 juli volledig verkeersvrij

Het Agentschap Natuur en Bos gaat het Hallerbos, het grootste bos tussen de Zenne en het Zoniënwoud, vanaf 1 juli dit jaar volledig verkeersvrij maken. Momenteel is het bos enkel op zon- en feestdagen afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De andere dagen zijn de Vlasmarktdreef, de Eikendreef en de Lorkendreef toegankelijk voor auto's en bromfietsen.

De wegen worden vooral tijdens de ochtend- en avondspits gebruikt voor sluipverkeer. Het gemotoriseerde verkeer doet niet alleen afbreuk aan de waarde van het bos, maar doodt jaarlijks ook talrijke dieren bij aanrijdingen. Zo stierven in 2014 drie reeën, verscheidene vuursalamanders, padden, kikkers, hazelwormen, uilen, haviken, konijnen en kleine knaagdieren.

Het doorgaand verkeer veroorzaakt soms gevaarlijke situaties voor de bezoekers van het bos. Het bannen van autoverkeer in het bos zal ook de lawaaioverlast verminderen, net als de uitlaatgassen, het sluikstorten en de lichthinder wanneer het donker is.

Oorspronkelijk zou vanaf 1 juli 2015 de Eikendreef permanent afgesloten worden, evenals de Vlasmarktdreef vanaf het kruispunt Achtdreven tot aan de Eikendreef. Tijdens de tweede fase moest eerst de parking langs de Hallerbosstraat uitgebreid worden, zou er aan parkeerplaatsen voor andersvaliden gewerkt worden en zou een Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor deze omgeving worden opgemaakt. Omdat deze randvoorwaarden sneller gerealiseerd werden dan voorzien, kunnen de twee fases samen worden doorgevoerd.