Leuvense Bondgenotenlaan beschermd als stadsgezicht

De Bondgenotenlaan in Leuven wordt definitief beschermd als stadsgezicht. Vlaams minister-president Geert Bourgeois, onder meer bevoegd voor Onroerend Erfgoed, heeft daarover met de stad een akkoord bereikt. Daarnaast worden ook zes panden in dezelfde straat beschermd als monument.

Eerder stootte de voorlopige bescherming van de Bondgenotenlaan, waartoe Bourgeois in november 2013 besliste, nog op verzet van Leuven. De stad tekende toen beroep aan tegen dit besluit.

"In het definitieve beschermingsbesluit ligt het accent van de bescherming als stadsgezicht vooral op de gevels, terwijl het in de voorlopige bescherming ook over het interieur ging. Op basis van de voorlopige bescherming vond Onroerend Erfgoed in een bepaald dossier zelfs dat veranderingen aan de achterkant van een gebouw niet konden. Dat ging voor ons veel te ver. Het legde een hypotheek over de handel in deze straat, bemoeilijkte aanpassingen van gebouwen aan de handelsbehoeften en de inrichting van ruimten voor woningen boven winkels", aldus de bevoegde Leuvense schepen Dirk Vansina (CD&V).

"Garanties voor handel"

Bourgeois wou de één kilometer lange Bondgenotenlaan, die in het Leuvense stadscentrum het station verbindt met de Grote Markt, beschermen omwille van de historische, architectuurhistorische en sociaal-culturele waarde die herinnert aan de vernielingen tijdens de augustusdagen van 1914 en die getuigt van de groots opgezette wederopbouwarchitectuur in Leuven.

"We gaan vanzelfsprekend akkoord met bescherming van dit eenvormig geheel, dat het behoud van wederopbouwstijl waarborgt. Wij wilden echter garanties voor ons handelsapparaat en die zijn er nu. Hopelijk wordt na de bescherming als stadsgezicht van de Oude Markt, het Martelarenplein en de Bondgenotenlaan nu ook snel werk gemaakt van de Grote Markt", aldus Vansina.