Lokale besturen doen het met 2.000 mensen minder

De lokale besturen hebben ongeveer 2.000 mensen laten afvloeien tussen juni 2013 en juni 2014. "Een historische trendbreuk", zo klonk het bij de voorstelling van het Belfius-rapport "Lokale financiën 2015".

Concreet werkten er bij de gemeenten, provincies, OCMW's en politiezones in heel België in juni 2014 nog 220.591 voltijdse equivalenten, 1.947 minder dan een jaar eerder. In de meeste gevallen werden vertrekkers niet vervangen, of werden aflopende contracten niet verlengd. Naakte ontslagen waren eerder de uitzondering.

De personeelsafbouw, "een trendbreuk met het verleden", was een van de manieren voor de lokale besturen om de personeelskosten onder controle te houden. Ze werden daarbij ook geholpen door de lage inflatie: zo moest er bijvoorbeeld geen loonsverhoging betaald worden, omdat de spilindex niet werd overschreden.

2015 redelijk stabiel

Volgens Belfius is 2015 een redelijk stabiel jaar op lokaal niveau, na de iets woeligere jaren 2013 en 2014. Zo blijven de lokale belastingen vrijwel stabiel, na een forse stijging vorig jaar. De budgetten die de lokale besturen opstelden, gaan ook vaker uit van een evenwicht. "De budgetten 2015 sluiten af met een positief begroot jaarresultaat van 185 miljoen euro", klinkt het bij Belfius.

Twee aandachtspunten: de geplande investeringen (in onder meer wegen, scholen en stedenbouw) bedragen 6 miljard euro, 5,7 procent minder dan in 2014; en de OCMW's verwachten meer leefloners uit te betalen. In de begrotingen 2015 is er sprake van +15 procent in Wallonië en Brussel, en +4,8 procent in Vlaanderen. Dat is volgens Belfius een gevolg van regeringsmaatregelen zoals het beperken van de werkloosheidsuitkering in de tijd.

Meest gelezen