Nederlandse staat verliest klimaatzaak

De Nederlandse staat heeft de zogenoemde klimaatzaak verloren. De rechter verplicht Nederland om tegen 2020 minstens een kwart minder broeikasgassen uit te stoten, ten opzichte van het niveau in 1990. De zaak was aangespannen door milieuorganisatie Urgenda.

Urgenda vindt dat de Nederlandse staat toekomstige generaties in de steek laat en eiste dat de staat de uitstoot van broeikasgassen met 40 procent zou terugbrengen. Op basis van het huidige beleid zou Nederland slechts tot een reductie van 17 procent komen tegen 2020. Dat is onder de norm van 25 tot 40 procent die de wetenschap en het internationale klimaatbeleid noodzakelijk achten.

De rechter eist nu dat Nederland de uitstoot met 25 procent terugbrengt. Dat is minder dan de maximaal geëiste 40 procent, maar daar heeft de rechtbank een goede reden voor, motiveert de rechter in het vonnis: "De rechtbank moet de vrije beleidsruimte van de overheid respecteren. Daarom past de rechter terughoudendheid. Dat is een reden om het bevel te beperken tot 25 procent, de ondergrens van de norm van 25 tot 40 procent."

Desalniettemin spreekt Marjan Minnesma van Urgenda van een grote overwinning. "Dit is wat je altijd hoopt, maar iedereen zei: dit gaat nooit gebeuren." De uitspraak betekent dat mensen over de hele wereld hun staat gaan aanspreken op het terugdringen van de uitstoot van CO2, besluit de Urgenda-directeur.

Staatssecretaris bestudeert vonnis

"We delen hetzelfde doel als Urgenda. Alleen over de manier waarop we dit bereiken, verschillen we van mening." Dat zegt de Nederlandse staatssecretaris voor Infrastructuur en Milieu, Wilma Mansveld in reactie op de uitspraak van de rechter in de door duurzaamheidsorganisatie Urgenda aangespannen klimaatzaak.

"Wat deze uitspraak voor de Nederlandse staat betekent, gaan we nu bestuderen", laat Mansveld weten.

De politica wil de klimaatverandering aanpakken en volgens haar kan dat het beste door binnen Europa afspraken te maken en zoveel mogelijk landen mee te krijgen. "De oorzaken en gevolgen beperken zich namelijk niet tot Nederland."

Belgische Klimaatzaak

De uitspraak is ook een belangrijk precedent voor soortgelijke rechtszaken die lopen in andere landen, waaronder België. De Nederlandse klimaatzaak heeft namelijk 11 BV's geïnspireerd om de alle bevoegde overheden in België voor de rechter te dagen. 

Sinds zij dit voornemen vorig jaar aankondigden, schaarden bijna 9.000 landgenoten zich achter de Klimaatzaak. Hun eis is niet min: ze willen dat er tegen 2050 87,5 procent minder CO2 wordt uitgestoten ten opzichte van 1990. 

Naar verwachting zal de Belgische Klimaatzaak over ongeveer een jaar behandeld worden.

Meest gelezen