Steeds meer mensen getroffen door humanitaire rampen

In de afgelopen tien jaar is het aantal mensen dat door humanitaire rampen is getroffen, bijna verdubbeld. 11.11.11, de koepel van de noord-zuidbeweging, stelt vast dat de aanpak van rampen beter kan. "De sector moet zich hierop richten", klinkt het in een persbericht. "Zodat de bevolking na de ramp beter af is dan daarvoor: beter beschermd en weerbaarder."
Beelden van tyfoon Haiyan op de Filipijnen

Het aantal slachtoffers van humanitaire crises is van 40 miljoen in 2005 opgelopen tot 76 miljoen eind vorig jaar. "Half 2015 zitten we al aan meer dan 68 miljoen mensen die humanitaire bijstand moeten krijgen", aldus 11.11.11. "De wereld heeft vandaag ook meer geld nodig om de rampen aan te pakken." Zo liepen de kosten van humanitaire hulp op van 5 miljard (4.5 miljard euro) naar 17,9 miljard dollar (16 miljard euro).

De organisatie analyseerde de huidige aanpak en onderzocht enkele van de meest recente rampen, zoals de aardbeving in Haïti, orkaan Haiyan in de Filipijnen en de tsunami in Indonesië. Daaruit blijkt onder andere dat de afgelopen 20 jaar in de wereld 0,5 procent van het ontwikkelingsgeld naar preventie ging, terwijl "elke euro uitgegeven aan risicoreductie een besparing van 7 euro na een ramp" betekent.

"België heeft nood aan een structuur"

11.11.11 pleit voor een Belgisch plan van aanpak uit de sector tegen mei 2016, wanneer de top voor humanitaire hulp in in Istanbul plaatsvindt. "Ngo's die structureel werken kunnen aangeven hoe je bij een ramp ook naar de context kijkt en hoe je de sterkte van de lokale bevolking meeneemt", aldus 11.11.11-directeur Bogdan Vanden Berghe. "Omgekeerd moeten ngo's die op de lange termijn werken leren hoe ze met een rampsituatie dienen om te gaan."

In België is er nood aan een structuur met actoren die met noodhulp bezig zijn, en met actoren die met structurele hulp bezig zijn. Die kan dan in actie komen zodra er zich een ramp voordoet, waarbij vitale informatie over onder andere de lokale expertise snel kan uitgewisseld worden.