Tervuren stemt motie tegen lawaaihinder vliegtuigen

De gemeenteraad van Tervuren heeft een protestmotie goedgekeurd tegen de stijging van de geluidsoverlast door vliegtuigen boven de gemeente. Sinds 1 april, de dag waarop na een uitspraak van de rechter, de vliegroutes werden verplaatst, is die overlast sterk gestegen. Tervuren roept de federale regering op dringend werk te maken van een billijke spreiding van de vluchten.

Op 1 april werden enkele vliegroutes die in februari 2014 werden ingevoerd door toenmalig staatssecretaris voor Mobiliteit Melchior Wathelet (CDH) geschrapt. Het betrof de "kanaalroutes" voor zwaardere vliegtuigen en de "lange bocht naar links" vanop de startbaan 25R die indertijd een deel van het vliegverkeer boven de Vlaamse rand gedeeltelijk had verlegd naar de Brusselse gemeenten Schaarbeek, Etterbeek en Watermaal-Bosvoorde.

Sinds april krijgt Tervuren om die reden weer meer vliegverkeer over zich heen. Volgens de goedgekeurde motie is het aantal opstijgende vluchten boven de gemeente sindsdien zelfs toegenomen van 32 tot 160 per dag, wat volgens Tervuren neerkomt op "een herconcentratie" van 50 procent van alle vertrekkende vluchten.

herstellingswerken

Als gevolg van de actuele herstellingswerken aan baan 07R-25L wordt bovendien vanop de start- en landingsbaan 19/10 ook de "IKEA-route", die eveneens boven Tervuren passeert, meer gebruikt. Het gemeentebestuur ontving van haar inwoners sindsdien al een heleboel klachten over geluidsoverlast.

spreidingsplan

In de motie roept Tervuren de federale regering op om dringend werk te maken van een evenredig spreidingsplan dat een billijke spreiding van luchtverkeer garandeert voor alle regio's. Dat plan moet verankerd worden in een vliegwet om rechtszekerheid te creëren. In afwachting van deze wet dient het luchtverkeer boven Tervuren teruggebracht tot op het niveau van tussen februari 2014 en 1 april 2015, klinkt het.

Het schepencollege zal onderzoeken welke eventuele juridische stappen nodig zijn om die eisen hard te maken. Tervuren distantieert zich in de motie overigens ook expliciet van initiatieven die pleiten voor de verhuizing van de luchthaven.