Vandeurzen: "Zoeken naar mogelijkheden ook buiten gesloten opvang"

Jongerenwelzijn is volop op zoek naar mogelijkheden om de twee meisjes die in een politiecel slapen op te vangen, ook buiten de gesloten centra. Dat zegt minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V). Voor een plaats in een niet-gesloten centrum is evenwel het akkoord van de jeugdrechter nodig.

Er is nog steeds geen plaats gevonden voor de twee meisjes van 13 en 14 jaar die de afgelopen nacht in een politiecel in Antwerpen doorbrachten wegens een plaatsgebrek in de gesloten gemeenschapsinstelling, waar ze door de jeugdrechter geplaatst werden. Ze zullen dus noodgedwongen een tweede nacht in de cel moeten blijven.

Volgens Vandeurzen wordt er volop naar een oplossing gezocht. De minister wijst op de extra plaatsen die de komende maanden en jaren zullen worden gerealiseerd, maar stelt dat we ook worden geconfronteerd met een problematiek die de jeugdhulp overstijgt.

"Het betreft meisjes die vaak op heel jonge leeftijd al in de prostitutie terecht komen en dus het slachtoffer zijn van achterliggende netwerken", zegt hij. "We stemmen dan ook af met minister van Justitie Geens (CD&V) voor een gerichte en bredere aanpak van deze problematiek. Vaak zien jeugdrechters als enige oplossing een plaatsing in gesloten opvang, maar we moeten ook alternatieven durven verkennen in instellingen die veel expertise hebben met deze doelgroep en een vernieuwende aanpak kunnen inbrengen."