2,3 miljoen kinderen in het Verenigd Koninkrijk leven in armoede

Als er een cijfer laat zien hoe groot het verschil in Groot-Brittannië is geworden tussen veelverdieners en degenen onderaan de ladder, is het de jaarlijkse meting van armoede bij kinderen. Dat aantal blijft hardnekkig op 2,3 miljoen staan, bijna 1 op de 6 jongeren in het Verenigd Konininkrijk leeft in armoede.

Actiegroepen en sociologen leggen de schuld bij de conservatieve regering. Sinds premier David Cameron de verzorgingsstaat opnieuw begon in te richten, is er flink gehakt in uitkeringen en huursubsidies. Voedselbanken, waar een miljoen Britten jaarlijks gebruik van maken, werden het "nieuwe normaal".

Cameron introduceerde een uitkeringsplafond van 31.000 euro. Geen enkel gezin kon méér ontvangen aan subsidies, kinderbijslag en andere uitkeringen. Werk moest lonen, werkloosheid werd gestraft. De Britten, die de conservatieve premier met een onverwachte meerderheid in mei herkozen, kunnen zich daar goed in vinden. Maar de werkelijkheid was minder eenvoudig.

Na de eerste bezuinigingsronde bleken 760.000 mensen door de mazen van het nieuwe uitkeringsnet gevallen te zijn, waaronder een groot aantal mensen met een baan, of zelfs 2 of 3 banen. Omdat lonen achterbleven bij de kosten van het levensonderhoud, steeg relatieve armoede onder werkende gezinnen. Miljoenen Britten zouden "een rekening verwijderd zijn van armoede".

Blair pakte "het schandaal van de armoede" aan

De evangelist Mattheus waarschuwde al dat de armen altijd zouden blijven bestaan, maar dat was voor Tony Blair, die zich aan het einde van zijn premierschap tot het katholieke geloof bekeerde, nog geen reden om het daarbij te laten. De vorige Labourregering beloofde "het schandaal van armoede" in de zesde grootste economie ter wereld, uit te roeien.

Het aantal kinderen dat in Groot Brittannië op of onder de armoedegrens leefde, zou tegen 2020 tot nul gereduceerd zijn. En onder het premierschap van Tony Blair daalde dat aantal inderdaad van 3,4 miljoen in 1998 tot 2,3 miljoen in 2010. Geen enkel ontwikkeld land dat gedurende diezelfde periode zo’n daling mocht noteren.

15 miljard euro besparen

Premier Cameron heeft andere prioriteiten, zoals het terugdraaien van de omvang van de staat. Hij zegt de "echte oorzaken van armoede", zoals drank- en drugsverslaving, schulden en werkloosheid aan te willen pakken, maar een doorsneegezin met een minimumloon zal er dit jaar 780 euro op achteruitgaan.

Een nieuwe bezuinigingsronde moet een gigantische 15 miljard euro per jaar halen bij uitkeringen en andere sociale zorg waar vooral werklozen, mensen met een beperking en de laagstbetaalde werknemers van afhankelijk zijn. De actiegroep End Child Poverty zegt dat 20% van de Britse gezinnen moeite heeft om de eindjes aan elkaar te knopen. Om armoedecijfers laag te houden, wil de conservatieve regering het begrip armoede (huishoudens met een inkomen lager dan 60% van het landelijke gemiddelde) herdefiniëren.