"Steun voor opvang volwassenen met beperking in pleegzorg te weinig bekend"

De overheid voorziet begeleiding en financiële steun voor pleeggezinnen die volwassenen met een beperking opvangen. Dat is echter maar weinig bekend en daarom lanceert Pleegzorg Vlaanderen een campagne. "Heel wat gezinnen die dergelijke mensen opvangen, zijn hierover onwetend", aldus Niels Heselmans van Pleegzorg Vlaanderen.

Momenteel kunnen in Vlaanderen 447 volwassenen met een beperking of psychische problemen in een pleeggezin terecht. Twee op drie volwassenen met een beperking wonen bij hun broer, zus, familie of vrienden. Dat is vaak het geval als de ouders te oud worden of overlijden.

De betrokken gezinnen kunnen begeleiding en financiële steun aanvragen. Bovendien maakt het nieuwe decreet voor pleegzorg een combinatie mogelijk met opvang in een voorziening. Op die manier vonden al 28 pleeggasten een plekje in een gezin waar ze tijdens het weekend kunnen thuiskomen. "We verwachten die groep in de toekomst nog groeit", zegt Heselmans.

Op de website www.jaikkan.be vertellen pleeggasten hun verhalen via foto's of filmpjes. Op het Ladeuzeplein in Leuven zullen enkele pleeggasten zaterdag tussen 9 en 13 uur symbolisch enkele huizen bouwen.