Amerikanen niet meer vervolgd als ze losgeld betalen

Amerikanen die losgeld betalen om een een gegijzeld familielid vrij te krijgen, lopen niet langer het risico om daarvoor vervolgd te worden. Dat heeft president Barack Obama aangekondigd. Tot nu toe was dat wel het geval, omdat de VS officieel het beleid voert om geen losgeld te betalen. Als families dat wel deden, druiste dat in tegen het overheidsbeleid, en in theorie konden ze daarvoor vervolgd worden.

“Nog nooit is een Amerikaanse familie vervolgd omdat ze losgeld hebben betaald om hun geliefde vrij te krijgen.” Dat verzekerde president Obama in een toelichting bij de koerswijziging in het Amerikaanse beleid om gijzelaars vrij te krijgen. Maar tot nu toe kon dat dus in theorie wel. Die druk wil Obama nu wegnemen, want “die families hebben al genoeg geleden, zei de president, “en ze moeten zich nooit genegeerd voelen of geslachtofferd worden door hun eigen overheid”.

Ondanks deze lichte koerswijziging, houdt Obama vast aan het Amerikaanse beleid om -officieel- geen losgeld te betalen aan gijzelaars. “Als president, moet ik de nationale veiligheid in acht nemen”, zei hij. “Losgeld betalen zou meer Amerikanen in gevaar brengen en terrorisme financieren, terwijl we dat net proberen in te dijken.”

Niet consequent

Dat families nu niet langer vervolgd kunnen worden, is een deel van grotere koerswijziging in het Amerikaanse beleid omtrent onderhandelen met gijzelnemers. Dat beleid werd de afgelopen tijd geëvalueerd om het niet altijd consequent werd uitgevoerd. Soms werd families en organisaties streng verboden om geld te betalen of te onderhandelen, maar even vaak gebeurde dat ook niet.

Voortaan wordt dit niet meer formeel verboden en krijgt iedereen de ruimte om zelf actie te ondernemen. Hierdoor hoopt de VS dat er meer mogelijkheden komen om Amerikaanse staatsburgers vrij te krijgen.

De koerswijziging komt er onder andere na gesprekken met families van gijzelaars, die lieten weten dat ze verward waren door de oude richtlijnen en dat ze zich niet altijd gesteund voelden door de Amerikaanse overheid. Door hen ruimte te geven, wil het White Huis hen het gevoel geven dat ze niet hulpeloos in de kou blijven staan en overgeleverd zijn aan wat de overheid doet, maar zelf ook iets kunnen doen om hun dierbaren vrij te krijgen.