Enkele Vlaams-Brabantse gemeenten willen weg uit watermaatschappij Vivaqua

Enkele Vlaams-Brabantse gemeenten, zoals Sint-Pieters-Leeuw en Dilbeek, willen uit de intercommunale Vivaqua stappen en hierbij gebruik maken van het recht dat het intergewestelijk samenwerkingsakkoord biedt voor gewestoverschrijdende intercommunales. De betrokken gemeenten hebben problemen met de werking van Vivaqua.

Vivaqua heeft momenteel 19 Brusselse gemeenten, 15 Vlaams-Brabantse gemeenten en 4 Waalse gemeenten als aandeelhouder en staat in voor de levering van drinkwater en sanering van afvalwater.

Sint-Pieters-Leeuw wil volgens burgemeester Luc Deconinck (N-VA) uittreden omdat Vivaqua volgens dit samenwerkingsakkoord voortaan onder bevoegdheid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest valt. "Onze inwoners hebben geen democratische inspraak in de beslissingen van dit gewest. In deze intercommunale zwaaien bovendien zes Brussels gemeenten, die samen een meerderheid hebben van 80,7 procent van de aandelen, de plak. Het leeft bovendien de taalwetten niet na. Een bijkomende reden om er uit te stappen is het feit dat Vivaqua wil fusioneren met Hydrobru dat circa 500 miljoen euro schulden heeft", aldus Deconinck.

Het samenwerkingsakkoord stipuleert voorts dat uiterlijk één jaar na 1 juli 2014 de intercommunale een statutenwijziging moet doorvoeren die gemeenten uit andere gewesten gedurende één jaar de mogelijkheid biedt om uit te treden. "Het probleem is dat Vivaqua zegt dat het reeds voldoet aan dat akkoord vermits gemeenten reeds kunnen uittreden op voorwaarde dat twee derde van de vennoten hiermee akkoord is. In de praktijk is het recht om uit te treden momenteel echter onbestaande. We zullen echter de vereiste stappen ondernemen om de uittreding mogelijk te maken. Over de financiële aspecten zal nog een hartig woordje gepraat worden", aldus Deconinck (N-vA).