Mondelinge examens op hun retour

Tien jaar geleden waren mondelinge examens de regel aan de universiteiten. Vandaag is het eerder de uitzondering. Aan de KU Leuven bijvoorbeeld daalde het aantal vakken met mondelinge examens ondertussen naar drie op de tien. “Meer en meer zien we tussenvormen in de plaats van enkel mondelinge examens”, klinkt het bij de universiteit.

De examenperiode loopt voor de meeste studenten op haar einde. Tien jaar geleden moesten studenten aan de KU Leuven in hun eerste zit veel meer mondelinge examens afleggen. Toen werd nog 62 procent van de vakken door een mondeling examen geëvalueerd. Vorig academiejaar was dit nog het geval voor ruim drie op de tien vakken, namelijk 37 procent. Een dalende trend die zich al enige tijd verderzet in Leuven: zo daalde het aantal mondelinge examens de voorbije drie jaar van 48 procent tot de huidige 37 procent.

Vicerector Onderwijsbeleid Didier Pollefeyt: “Vakken die enkel mondeling geëvalueerd worden, komen steeds minder voor. Wel zijn er nu veel meer hybride tussenvormen. Daarbij komen bijvoorbeeld permanente evaluatie, tussentijdse proeven en presentaties meer voor. Door met die evaluatievormen creatief om te gaan, kunnen we beter inspelen op de specifieke doelstellingen per vak.” Bovendien blijkt dat vakken met hybride evaluatiemethoden veel beter scoren op het vlak van slaagpercentages. Vakken met permanente evaluatie aan de KU Leuven geven in eerste zit een slaagpercentage van 85 procent. Vakken met enkel een schriftelijk of mondeling examen halen daarentegen een slaagpercentage van respectievelijk 64 en 78 procent.

Veel meer studenten dan vroeger

Ook bij andere universiteiten zien we de opkomst van schriftelijke examens of andere tussenvormen. Bij de Universiteit Antwerpen is nog zeker één vak op de vier mondeling en aan de UHasselt is dat één vak op de drie. Aan de Universiteit Gent blijft het aantal mondelinge examens nu al een drietal jaar stabiel, 35 procent van de vakken heeft nog enkel een mondeling examen. De Gentse vicerector Freddy Mortier: “Het mondelinge, directe contact met studenten heeft zeker een meerwaarde. Met de groeiende studentenaantallen is het echter niet evident om nog evenveel als tien jaar geleden mondeling te evalueren. Toch moeten we het zeker blijven koesteren en uitkijken naar alternatieven.”

Ook bij de KU Leuven verwijzen ze naar het toenemend aantal studenten als een bijkomende factor: in tien jaar tijd is het aantal studenten er meer dan verdubbeld, terwijl het onderwijzend personeel zeker niet even snel toeneemt. “Als je als professor een vak doceert aan 400 eerstejaars is het echt niet evident om ze allemaal mondeling te evalueren. Je bent snel tien dagen bezig en dan moet je veertig studenten per dag doen, een tempo waarbij je elke avond doodop bent”, aldus Pollefeyt.