Stemming begrotingscontrole uitgesteld door flater van minister Jamar

Commotie in de Kamer van volksvertegenwoordigers vanavond. De stemming over de begrotingscontrole is uitgesteld omdat de meerderheid niet in aantal was. De oppositie wou nog bijspringen, maar eiste dat de "hoogdringende behandeling" van enkele wetsontwerpen opzij werd gezet. De meerderheid leek daarmee akkoord te gaan, maar minister van Begroting Hervé Jamar (MR) vroeg toch de hoogdringendheid. De oppositie verliet het halfrond, coalitiepartners zijn woedend op minister Jamar.

Op de agenda vanavond stond de stemming over onder meer de begrotingscontrole en ook over maatregelen tegen zogenaamde aasgierfondsen. Maar die stemming is dus niet kunnen doorgaan en werd uitgesteld tot volgende week woensdag.

Probleem: er waren niet genoeg vertegenwoordigers van de meerderheid aanwezig. Kamervoorzitter Siegfried Bracke liet daarop de vergadering een eerste keer schorsen. Na drie kwartier werd opnieuw begonnen. Bracke dacht dat er nu wel genoeg parlementsleden aanwezig zouden zijn, maar dat was ook een tweede keer niet het geval.

De oppositie wou nog een oplossing bieden. Zij zouden het halfrond niet verlaten, waardoor de begrotingscontrole en andere teksten - ondanks het gebrek aan leden van de meerderheid - toch gestemd zouden kunnen worden. Eén belangrijke voorwaarde wel: ze wilden niet weten van een nieuwe reeks vragen om een aantal wetsontwerpen met "hoogdringendheid" te behandelen, met name voor het wetsontwerp rond de verhoging van de pensioenleeftijd. De oppositie hekelt al een hele poos dat de meerderheid te pas en te onpas de hoogdringende behandeling vraagt van wetsontwerpen - waardoor er aangepaste regels en termijnen gelden - zelfs als daar volgens de oppositie geen enkele reden toe is.

Oppositie verlaat Kamer na blunder Jamar

Een snel rondje onder fractieleiders van de meerderheid later toonden N-VA, MR, CD&V en Open VLD zich ook effectief bereid om op die vraag van de oppositie in te gaan. Maar dat was buiten begrotingsminister Jamar (zie kleine foto) gerekend, die kennelijk niet akkoord ging.

Schijnbaar zonder te beseffen wat er nu juist was afgesproken, stak hij opnieuw van wal met... "ik vraag dus de hoogdringendheid". De verontwaardigde oppositie stapte daarop prompt de zaal uit, waardoor de meerderheid niet meer met genoeg achterbleef om nog te kunnen stemmen.

Met de moed der wanhoop drukten de leden van de meerderheid nog eens allemaal op het stemknopje, maar daaruit volgde slechts de bevestiging dat er - zelfs met de hulp van een achtergebleven PP'er - maar 75 parlementsleden meer in het halfrond waren achtergebleven. Eentje te weinig dus. "De burgemeester van Antwerpen had ook maar moeten komen voor de stemming", klonk het smalend bij de oppositie

"Politieke spelletjes van de oppositie"

De oppositie is niet te spreken over het incident. "Dit is absoluut een bizarre gang van zaken", zegt SP.A-fractieleidster Karin Temmerman. "De meerderheid was al heel de middag niet in aantal. Tot tweemaal toe hebben wij een hand uitgestoken en dan nog het zo op de spits drijven... Dit is de arrogantie ten top."

Maar ook leden van de meerderheid zelf waren not amused. Open VLD'er Dirk Van Mechelen liet zijn ongenoegen over de flater van Jamar duidelijk blijken en ook CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten kwam de minister zichtbaar boos op de gevolgen van zijn woorden wijzen.

Hendrik Vuye, fractieleider van de N-VA is dan weer scherp voor de oppositie. "Dit zijn politiek spelletjes van de oppositie", zegt Vuye in een reactie aan VRT Nieuws. "Ze moeten zelf weten wat ze willen. Ofwel blijven ze zitten, ofwel gaan ze buiten. Dat ze de zaal verlaten op het ogenblik dat minister Jamar iets vraagt, wijst erop dat het met deze oppositie bijzonder moeilijk is om afspraken te maken." Vuye zegt nog dat hij geen weet had over een afspraak tussen meerderheid en oppositie om de hoogdringende behandeling te laten varen.