Werkloze 50-plussers solliciteren wel, maar botsen op gesloten deuren

Werkloze 50-plussers krijgen nauwelijks reactie op sollicitaties. Dat blijkt uit een onderzoek van ABVV. 80 procent van de bevraagden krijgt op meer dan de helft van de sollicitaties geen reactie. Eén op de twee wordt nooit uitgenodigd op een sollicitatiegesprek.

Het ABVV bevroeg tweeduizend werkloze 50-plussers over hun ervaringen in hun zoektocht naar werk. "50-plussers profiteren niet, ze solliciteren", besluit ABVV uit het onderzoek. "In hun zoektocht naar werk botsen ze op onwillige werkgevers en een hardvochtige overheid."

ABVV heeft samen met een groep werkloze 50-plussers vandaag de resultaten van de enquête overhandigd aan de Vlaamse werkgeversorganisatie Voka.

Uit de enquête blijkt dat 80 procent van de ondervraagde werklozen op meer dan de helft van de sollicitaties geen reactie krijgt. Eén op de twee wordt nooit uitgenodigd voor een gesprek. Bovendien zegt 60 procent dat de begeleiding die ze krijgen de kans op werk niet vergroot.

Pestgedrag

Volgens ABVV maakt het activeringsbeleid van de overheid, waardoor werkzoekenden tot 65 jaar verplicht naar werk moeten zoeken, velen wanhopig. "Ze leveren immers heel wat inspanningen die weinig of niks opleveren", zegt Caroline Copers de Algemeen secretaris Vlaams ABVV.

"Tienduizenden 50-plussers zijn vandaag ongewild werkloos. Toch worden zij individueel met de vinger gewezen, terwijl de deuren van bedrijven gesloten blijven. Werklozen hard aanpakken heeft geen enkele zin wanneer al te veel werkgevers niet bereid zijn hen opnieuw een kans te bieden. Het nieuwe wettelijk kader rond beschikbaarheid is dan ook helemaal geen activerend beleid. Het is een ontkenning van de realiteit. Het is puur pestgedrag."

Vier sleutels voor werkgevers

ABVV legt de werkgevers vier sleutels voor die deuren voor 50-plussers zouden kunnen openen. Zo zouden de werkgevers verplicht moeten worden om na te denken over hoe ze het enorme potentieel onder de werkzoekende 50-plussers kunnen aanboren. Werkgevers die het goede voorbeeld geven, zouden beloond kunnen worden. Voorts roept ABVV op om echt werk te maken van werkbaar werk, zodat mensen langer aan de slag kunnen blijven, om de begeleiding van 50-plussers te verbeteren en om te zorgen voor gepaste vacatures.

 

Voka: "Mentaliteitswijziging nodig"

Volgens afscheidnemend Voka-topman Jo Libeer is een mentaliteitswijziging de grootste uitdaging. "Twintig jaar lang hebben we de mensen laten geloven dat ze op 52 kunnen opstappen. Iedereen won erbij, werknemer en werkgever, want goedkoper, maar de staat betaalde."

Dus moet de werknemer volgens Libeer de realiteit van langer werken aanvaarden en moet de werkgever 50-plussers laten functioneren in de onderneming en aanwerven. Ook het loonsysteem op basis van anciënniteit moet wijzigen naar een systeem rond competenties, want het eerste geeft uitstooteffecten.

De Voka-topman vindt dat de klachten over een asociaal of niet rechtvaardig beleid moeten stoppen, omdat het niet zo is. En hij wijst ook op de bedrijven waar er na overleg systemen voor langer werken kwamen.