Woelige aandeelhoudersvergadering bij Arcopar

In Brussel is de aandeelhoudersvergadering van de vennootschap Arcopar opnieuw erg woelig verlopen. Er hangt Arcopar een grote Europese boete boven het hoofd en als die een feit wordt, zal er voor de coöperanten weinig overblijven.

Arcopar is een onderdeel van Arco, de financiële arm van de christelijke arbeidersbeweging beweging.net, het vroegere ACW. Arcopar is één van die onderdelen van Arco die in vereffening gaan.

De vergadering verliep erg woelig en de verwijten waren vooral gericht tegen topvrouw Francine Swiggers. Toch kregen de aandeelhouders ook antwoorden op veel van hun vragen.

Zo blijkt dat Arcopar voor meer dan 224 miljoen euro bezit aan beleggingen en contact geld. Dat geld is evenwel geblokkeerd wegens een Europese boete van 127,8 miljoen euro wegens illegale staatssteun. Die boete wordt evenwel betwist door de staat en door de vereffenaars van Arcopar.

Het zal van die boete afhangen of er een liquiditeitsoverschot zal zijn of niet en dat is van belang voor de 800.000 coöperanten die dan al dan niet hun geld zullen terugzien.