Geen Europese quota voor opvang vluchtelingen

Er komen geen Europese quota voor de opvang van de vele vluchtelingen in de EU-landen. Er moet opvang komen voor 60.000 mensen, maar dat zal gebeuren op vrijwillige basis. Dat is na een lange en hevige discussie beslist op een Europese top in Brussel, vooral op aandringen van Oost-Europese leiders. De debatten duurden tot 3 uur vannacht.

De Europese leiders aanvaardden het plan om 40.000 vluchtelingen die in Italië en Griekenland verblijven, te spreiden over de andere lidstaten. Daarnaast wordt ook opvang geboden aan 20.000 vluchtelingen die nog verwacht worden van buiten de EU, en die nu in kampen verblijven in voornamelijk Syrië en Irak.

Die 60.000 vluchtelingen worden opgevangen, maar een verdeelsleutel kwam niet uit de bus. Een aantal Baltische en Oost-Europese landen kantte zich immers tegen een verplichte inspanning en wilde enkel een vrijwillige bijdrage leveren om budgettaire redenen.

Na een urenlang aanslepend en bijwijlen heetgebakerd debat haalden ze de bovenhand. Bovendien kregen Bulgarije, als een van de armste EU-lidstaten, en Hongarije, dat het plan eerder "absurd" noemde, een uitzondering. Volgens diplomaten waren onder meer ook Polen, Litouwen, Tsjechië en Slovakije tegen opgelegde quota.

"Vluchtelingen screenen aan buitengrenzen"

Daarnaast raakten de leiders het erover eens dat Europa meer moet inzetten op de registratie en screening van vluchtelingen aan de buitengrenzen, in zogenoemde hotspots. Ze willen ook akkoorden met de landen van oorsprong over een heropname en een efficiënt beleid voor de terugkeer van migranten die geen kans maken op asiel.

Tusk over de Britten: "Onze fundamentele principes zijn niet te koop"

Het ging vannacht op de Europese top ook over Griekenland en ook over Groot-Brittannië, zij het dan kort. De Britse premier David Cameron kwam mogelijke veranderingen in de Britse relatie met de EU voorstellen, maar het bleef bij een relatief korte voorstelling. Cameron pleit voor veranderingen in het vooruitzicht van het Britse referendum over EU-lidmaatschap.

Donald Tusk, de opvolger van Herman Van Rompuy als voorzitter van de Europese Raad, toonde zich op de persconferentie een koele minnaar van de Britse ambities: "De fundamentele principes van de Europese Unie staan niet te koop en zijn niet onderhandelbaar", zei hij. "Dat betekent niet dat we ze niet gaan bekijken, maar het kan enkel als Europa geen schade wordt berokkend. Volgende afspraak in december."