Heb jij een "zwaar beroep"? - Karel Van Eetvelt

Vandaag komt het Nationaal Pensioencomité voor een eerste keer samen. Het moet op lange termijn de pensioenstelsels van werknemers, zelfstandigen en ambtenaren fundamenteel hervormen. Het eerste dossier dat op tafel komt, is dat van de zware beroepen. Moeten zware beroepen sneller toegang geven tot (vervroegd) pensioen? Of moet een zwaar beroep recht geven op een hoger pensioenbedrag?
opinie
Opinie
Aansturen van de 'opinie' teaser o.a. op de home pagina en 'opinie' weergave op een detail artikel. Deze tag zorgt er ook voor het automatisch aanvullen van de 'opinie' overzichtspagina

Een moeilijk debat want velen vinden van zichzelf dat ze een zwaar beroep hebben en dat objectiveren is zeer moeilijk. En wat met zelfstandigen? Als de werknemer-bouwvakker als zwaar beroep erkend wordt en daardoor minder lang moet werken met gelijke pensioenrechten geldt dat dan ook voor de zelfstandige-bouwvakker wiens beroep zeker niet minder zwaar is? Nochtans werken die zelfstandigen met dat even zwaar beroep veel langer dan de meeste werknemers. Is dat beroep dan toch niet zo zwaar? Nu bestaan er alvast 2 maten en 2 gewichten voor en is de lijst zware beroepen zo uitgebreid dat ze de facto het zo noodzakelijke “langer werken” uitholt.

Want hoe graag sommigen het ook anders willen, langer werken is nog steeds de belangrijkste sleutel om de vergrijzing op te vangen. De pensioenen zijn maar gegarandeerd als er voldoende mensen aan de slag zijn en bijdragen aan de sociale zekerheid. En dat is in België nu net het probleem. De gemiddelde leeftijd waarop we stoppen met werken is 59,3 jaar. We bengelen daarmee aan de staart van het OESO peloton. Tussen 2014 en 2020 gaan er jaarlijks 114.000 mensen met pensioen. Dat aantal moeten we eigenlijk zo klein mogelijk maken.

Met plezier werken

Het is daarom te betreuren dat een conferentie over hoe we ons pensioen- en sociale zekerheidssysteem duurzaam gaan financieren, start met het debat over voor wie er een uitzondering krijgt op dat “langer werken”. Of hoe je de te realiseren doelstelling al onmogelijk zal maken bij de start van het debat erover.

De echte discussie moet voor ons gaan over hoe we ervoor gaan zorgen dat veel mensen met plezier veel langer werken, hoe werkgevers met plezier ook mensen van 55 en ouder langer in dienst houden of aanwerven. Dat is trouwens ook waar “werkbaar werk” over zou moeten gaan: “ervoor zorgen dat veel mensen met plezier langer blijven werken”. Ook dat debat gaat te vaak over het omgekeerde, namelijk hoe we door minder werken toch meer andere (leuke?) dingen thuis of als hobby kunnen doen. Daarmee gaan we evenwel die uitdaging van de duurzame financiering van ons sociaal systeem niet mee oplossen.

(Karel Van Eetvelt is gedelegeerd bestuurder bij Unizo)

VRT NWS wil op vrtnws.be een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s. Omdat we het belangrijk vinden om verschillende stemmen en meningen te horen publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst. Wilt u graag zelf een opiniestuk publiceren, contacteer dan VRT NWS via moderator@vrt.be.