Nationaal Pensioencomité van start

Het Nationaal Pensioencomité is in Brussel voor de eerste keer bijeengekomen. In dat overlegorgaan kunnen vakbonden en werkgevers advies geven over de pensioenhervormingen voor werknemers, ambtenaren en zelfstandigen.
Minister van Pensioenen Daniel Bacquelaine.

De grote principes van de pensioenhervorming zijn door de regering vastgelegd, maar de sociale partners krijgen inspraak, zegt minister  van Pensioenen Daniel Bacquelaine (MR). "Ik denk dat het Nationaal Pensioencomité toont welke belangrijke rol de regering toebedeelt aan sociaal overleg", zegt de minister.

Het comité zal zich onder meer moeten uitspreken over de zware beroepen die nog vroeger met pensioen kunnen gaan.  De werkgevers willen die categorie niet te ruim invullen, omdat de maatregelen van de regering om de leeftijd en loopbaanvoorwaarden op te trekken anders worden uitgehold.

De sociale partners moeten ook een regeling uitwerken voor wie deeltijds met pensioen wil.

De vakbonden zijn alvast sceptisch over het overleg. "We gaan snel zien of het hier meer is dan een theatervoorstelling en of we een echt debat gaan kunnen voeren", zegt Koen Meesters van het ACV. Het ABVV zegt dat er tot nu toe alleen schijnoverleg is gepleegd met de vakbonden en werkgevers.