Premier Michel: "Dit was een bedroevend spektakel"

Premier Charles Michel (MR) reageert heel teleurgesteld op het Europese opvangakkoord voor de vluchtelingen. "Voor sommige landen werkt solidariteit maar in één richting", sneerde Michel naar de (voornamelijk) Oost-Europese landen die de boot afhielden. Hij trekt het ook breder en ziet er een bijzonder slecht signaal in: "Dit is slecht voor de toekomst van Europa."

De Europese leiders raakten het pas na lange discussies eens om 60.000 vluchtelingen onderdak te bieden. Van quota voor de verschillende landen is evenwel geen sprake. Het zal allemaal vrijblijvend gebeuren, vooral onder druk van enkele Baltische en Oost-Europese landen die de vluchtelingen liever niet zien komen.

"Het was een heel moeilijke vergadering", vertelde Michel vanmorgen voor de camera's en flitsende fototoestellen bij zijn aankomst op de top. "Ik ben niet gelukkig want ik denk dat Europa beter kan doen. Immigratie is een heel belangrijk punt voor de toekomst van Europa en ik heb het gisteren gezien: voor sommige landen was het heel moeilijk om solidair te zijn. Dit is een groot probleem voor de toekomst."

De lange discussies van afgelopen nacht noemde Michel "een bedroevend spektakel.(...) De vergadering leidde bijna tot niets." 

Theo Francken ziet het wel goedkomen

De Belgische Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken ziet het allemaal nog wel goedkomen: "Iedereen doet mee en de aantallen blijven overeind. Ik denk dat dit goed is. Wat België betreft, wij vangen al veel vluchtelingen op, wij zijn een heel gastvrij land en zitten ver boven het Europese gemiddelde. Wij willen ons deel doen, op voorwaarde dat Italië en Griekenland de mensen identificeren aan de grens."