Test-Aankoop wil vergoeding voor ontevreden toeschouwers Waterloo-reconstructie

Test-Aankoop roept de ontevreden toeschouwers van de reconstructie van de Slag bij Waterloo op om hun getuigenis over te maken om een legitieme vergoeding te krijgen. De verbruikersorganisatie doet dit omdat vele toeschouwers van het spektakel zich tot Test-Aankoop gericht hebben om "de onaanvaardbare omstandigheden" aan te klagen waarin de reconstructie van deze historische veldslag plaatsvond.

De ontvangen dossiers gewagen volgens Test-Aankoop van diverse problemen: "Voor soms peperdure uitverkochte stoelen was er zelfs geen alternatieve oplossing voorzien door de organisatie, sommige zitplaatsen boden een beperkt zicht op het slagveld tot zelfs helemaal geen zicht, of het moest een graanveld of heuvel zijn."

"Sommige toeschouwers waren zelfs verplicht om hun kinderen op de schoot te nemen, terwijl zij wel degelijk de volledige prijs hadden betaald voor iedereen", stelt Test-Aankoop. "En daarbovenop nog eens de pendelproblemen, gereserveerde parkeerplaatsen voor niets, een betreurenswaardige organisatie bij het onthaal van de toeschouwers en tenslotte de kwaliteit van de commentaar die beneden alle peil was ..."

Test-Aankoop noemt deze omstandigheden "onaanvaardbaar" en de toeschouwers zijn volgens de verbruikersorganisatie "volledig in hun recht om een schadevergoeding te eisen".

Test-Aankoop engageert zich ertoe om de klachten en de vraag tot schadevergoeding van de getroffen toeschouwers te groeperen en over te maken. Voor zij die hun dossier aan Test-Aankoop willen toevertrouwen, volstaat het om de juridische dienst te contacteren op 02/542.34.34.

Organisatoren: "Er komt geen schadevergoeding"

Etienne Claude, voorzitter van de vzw Waterloo 1815-2015, en Patrick Parmentier, afgevaardigd bestuurder van VO-Event, reageren negatief op het bericht van de Test-Aankoop.

Parmentier onderstreept dat uit contacten van VO-Event met Test-Aankoop niet mag afgeleid worden dat er een schadevergoeding komt. Parmentier is verbaasd over de oproep van Test-Aankoop en zegt dat hij deze houding niet kan begrijpen. Hij spreekt over "cliëntelisme" van Test-Aankoop.

Hij erkent nochtans wel dat er enkele schoonheidsfouten zijn gemaakt bij de opstelling van de tribunes. Zo waren bepaalde plaatsen verkeerd genummerd. Maar er zijn volgens hem telkens oplossingen gevonden voor de problemen. Dat blijkt volgens hem over het relatief geringe aantal e-mails met klachten. Ze kregen er een honderdtal, terwijl er 120.000 bezoekers waren die naar de reconstructies zijn komen kijken.