VGC-raad wil overleg over strategische visie Vlaams-Brusselse Media

De Raad van de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) heeft een motie aangenomen waarin het College van de VGC gevraagd wordt bij het strategisch comité van de Vlaams-Brusselse Media (VBM) aan te dringen op een overlegde en gedragen visie voor de VBM.

De motie vraagt dat het strategisch comité een visie op VBM uitwerkt. Het comité moet de nodige tijd krijgen om intern overleg te plegen en een draagvlak te vinden bij het personeel voor de nodige hervormingen. Tegen 15 oktober moet, zoals op 16 juni beslist door de raad van bestuur, een concreet plan voor de toekomst op tafel liggen. Samen met de hoofdredacteur en de redactieraad moet een redactiestatuut uitgewerkt worden.

De N-VA had een amendement ingediend om de tekst wat aan te scherpen, maar dat werd weggestemd. In het amendement werd voorgesteld om de deadline voor het plan voor de toekomst op 15 december te leggen. Door de nakende zomervakantie blijven er immers maar een goede zes weken om het nodige overleg te voeren, stelde fractieleider Johan Van den Driessche. Hij betreurde ook dat in de tekst van de motie van aanbeveling geen woord staat over het behoud van FM Brussel. Van den Driessche wees nog op de steun van zijn partijgenoot en Vlaams minister-president Geert Bourgeois voor het voortbestaan van FM Brussel.

Groen onthield zich bij de stemming omdat de motie geen enkele garantie geeft voor het voortbestaan van de radio. "De raad van de Vlaamse gemeenschapscommissie had de collegeleden tot duidelijkheid kunnen oproepen, maar kiest in de plaats voor een vage motie. Oppositie en meerderheid geven de raad van bestuur carte blanche zonder duidelijke krijtlijnen. Begrijpen wie begrijpen kan", stelde Annemie Maes.

De resolutie van Groen wilde een duidelijk engagement om FM Brussel te laten bestaan, een onafhankelijke hoofdredacteur per medium van de VBM, en een breed debat met alle stakeholders - personeelsleden, luisteraars, lezers en kijkers - over de toekomst van de VBM. Als blijkt dat er meer tijd nodig is voor deze oefening, dan moet dit voor Groen mogelijk zijn. De tekst werd door de meerderheid en de N-VA weggestemd.