Electrabel en EDF verzetten zich tegen openbaar maken conventie over Tihange 1

Energiebedrijven Electrabel en EDF verzetten zich ertegen dat de nucleaire conventie tussen hen beiden en de Belgische regering over de levensduurverlenging van de kerncentrale Tihange 1 zou worden bekendgemaakt.

Daarom komen beide bedrijven tussen in het kort geding dat een journalist met steun van de Vlaamse Vereniging van Journalisten (VVJ) heeft ingespannen bij de Brusselse rechtbank van eerste aanleg. Vanwege Electrabel is die stap verrassend aangezien het bedrijf op 12 juni nog liet weten geen bezwaar te maken tegen transparantie over de conventie.

In de geheime conventie die EDF samen met Electrabel afsloot met de Belgische regering, staan de precieze voorwaarden voor de levensduurverlenging van de kerncentrale Tihange 1, een project van de vorige regering-Di Rupo. Die conventie zou aan Electrabel en EDF stevige garanties geven dat de kernreactor tot 2025 kan blijven draaien en aan de Belgische staat zware vergoedingen opleggen als de reactor eerder dicht gaat.

Tot nog toe weigerde minister van Energie en Leefmilieu Marie Christine Marghem (MR) om inzage te geven in de conventie, noch aan het parlement, noch aan een journalist die daar in december al om vroeg. Minister Marghem noemde het document steeds vertrouwelijk, zonder dat in concreto te motiveren. Ook de federale Beroepscommissie kon geen duidelijkheid scheppen omdat de commissie het document ook niet kreeg.

De journalist dagvaardde de minister daarop in kort geding en kreeg de steun van de VVJ. Op de inleidende zitting, afgelopen vrijdag, kondigden zowel EDF als Electrabel aan dat ze zouden tussenkomen en zouden vragen om de vordering van de journalist onontvankelijk of ongegrond te verklaren. EDF liet al eerder weten zich te verzetten tegen de openbaarmaking van de conventie maar Electrabel zei op 12 juni nog dat het over de conventie niets te verbergen had.