Parket opent onderzoek naar dochters van de NMBS

Het Brusselse parket heeft een onderzoek geopend naar mogelijke wanpraktijken bij Eurostation en Euro Immo Star, de twee dochterbedrijven van de NMBS die in opspraak zijn gekomen door de externe audits door Ernst&Young. Dat heeft het Brusselse parket gemeld.

De audits werden uitgevoerd op vraag van minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR) en stelden een reeks onregelmatigheden vast bij Eurostation, de Vlaamse dochter voor de ontwikkeling van stations, en Euro Immo Star, een studiebureau.

Zo was er sprake van contracten die werden toegewezen zonder en degelijke offerteaanvraag of marktraadpleging, en "duidelijke gevallen van belangenconflicten", waarbij een medewerker gelijktijdig activiteiten uitvoerde voor andere bedrijven, alsook "elementen die wijzen op tekortkomingen in de bedrijfsvoering en op abnormaal gebruik van middelen van de vennootschap". Ook bleken uitgaven van derden door de dochteronderneming betaald te zijn.

Verder werd melding gemaakt van onkostennota's en facturen die werden goedgekeurd door niet-bevoegde personen en werden er bij twee projecten grote problemen vastgesteld inzake het beheer binnen Eurostation en Euro Immo Star.

Daarnaast zouden ook evidente regels van goed bestuur niet nageleefd zijn en was er sprake van abnormaal hoge terugbetaalde onkosten die "onder andere betrekking hadden op drank- en restaurantkosten en betalingen met kredietkaart".

De raad van bestuur van de NMBS besliste op 20 juni om de audits over te maken aan het parket en dat heeft op 26 juni een onderzoek geopend. Voorlopig gaat het om een vooronderzoek en is er nog geen onderzoeksrechter aangesteld, aldus het parket.