Universiteit Gent laat personeel buiten werken

Op de universiteitscampus "De Sterre" in Gent werkt deze week een honderdtal personeelsleden uit twee vakgroepen en de centrale administratie in een ingericht openluchtkantoor. Het initiatief "Werken in de Zon" past in het pilootproject "Anders Werken".

"De tuin van De Sterre werd voor de gelegenheid omgebouwd tot een openluchtkantoor, met tafels en stoelen, parasols, een tiental tentjes, wifi en oplaadpunten voor laptops, tablets, gsm's en uiteraard voldoende water, koffie en thee", zegt logistiek beheerder Jeroen Vanden Berghe".

"Het openluchtkantoor biedt de mogelijkheid om (verder) kennis te maken met andere werkvormen en flexibele, niet-persoonsgebonden bureaus, de meerwaarde van IT-tools te verkennen en zo onder meer de voordelen van plaats- en tijdonafhankelijk werken te ontdekken."

Het experiment moedigt de UGent'ers bovendien aan om nieuwe contacten leggen over de grenzen van hun eigen faculteit, directie, afdeling of vakgroep. Momenteel werkt er personeel uit de vakgroep Verloskunde, Voortplanting en Bedrijfsdiergeneeskunde (Faculteit Diergeneeskunde) en de vakgroep Europees, Publiek- en Internationaal Recht (Faculteit Rechtsgeleerdheid) en de centrale administratie.

Tijdens het experiment "Werken in de Zon" staan ook opleidingen rond het thema anders werken op het programma, zoals een interactieve ergonomieworkshop, een sessie Slimmer en minder vergaderen en een lezing over meer bewegen en minder zitten op de werkvloer.

Het pilootproject "Anders Werken" startte begin januari, betreft 1.000 van de 8.000 personeelsleden, en duurt een jaar. "Twee jaar geleden zijn we kritisch beginnen nadenken over onze manier van werken en hoe mensen bij ons samenwerken, want dat is een cruciale term", zegt Vanden Berghe. Er werd de afgelopen maanden ingezet op nog beter gebruikmaken van communicatie- en informatietechnologie, gekeken waar en wanneer mensen werken en hoe werkplekken flexibel ingericht kunnen worden.

De komende maanden wordt gekeken hoe principes van het "nieuwe werken" toegepast worden op onderzoekers en professoren, want dat blijkt nog vrij onontgonnen terrein te zijn.