Griekse overheidsuitgaven daalden vorig jaar met 10,7 procentpunten

De Griekse overheidsuitgaven zijn vorig jaar met 10,7 procentpunten gedaald, tot nog 49,3 procent van het Griekse bbp. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Eurostat. De Belgische overheidsuitgaven bedroegen in 2014 dan weer 54,3 procent van het bbp (-0,1%). Enkel Finland (58,7%), Frankrijk (57,2%) en Denemarken (57%) klokten hoger af.

In totaal liepen de overheidsuitgaven in de Europese Unie vorig jaar op tot zesduizend zevenhonderd miljard (6.700.000.000.000) euro, of 48,1 procent van het bbp. In 2013 was dat nog 48,6 procent.

Het verschil tussen Finland bovenaan (58,7%) en Roemenië onderaan het lijstje (34,9%) bedraagt niet minder dan 23,8 procentpunten. De overige hekkensluiters zijn de Baltische staten: Estland (38,8%), Letland (36,9%) en Litouwen (34,9%).

Uitgesplitste cijfers voor 2014 zijn er nog niet. Maar uit de gedetailleerde cijfers van 2013 blijkt dat Finland (24,9%), Frankrijk (24,5%) en Denemarken (25,1%) vooral aan sociale zekerheid nog meer uitgeven dan België (19,7%). Ook op het vlak van gezondheidszorg en elders zijn er verschillen, maar dan in beperktere mate.

Griekse overheidsuitgaven gedaald

Binnen het luik sociale zekerheid blijken België, Duitsland en Nederland bij de koplopers op vlak van werkloosheidsuitgaven met 4,3 procent van het totaal, na Ierland (7,6%), Spanje (6,7%) en Denemarken (5,9%). En ook bij de algemene uitgaven - inclusief bijvoorbeeld Buitenlandse Zaken en schuldtransacties - zit België eerder vooraan in de rij met 15,5 procent.

Nog uit de Eurostatcijfers blijkt dat de Grieken - wiens toekomst in de eurozone momenteel aan een zijde draadje hangt na een overtuigend 'neen' tegen de voorgestelde verdere Europese besparingsmaatregelen - hun overheidsuitgaven vorig jaar nog zagen dalen met 10,7 procentpunten van het bbp, tot 49,3 procent van het bbp. In 2013 was dat nog 59,2 procent. Volgens de laatste cijfers van de Europese Commissie is het Griekse bbp in 2014 met 0,8 procent gestegen.