Groen geeft Vlaamse regering B-attest na 1 jaar

Vlaams minister-president Geert Bourgeois krijgt van oppositiepartij Groen een B-attest na het eerste jaar. Het blijft een kille besparingsregering, maar ze vertoont enkele lichtpunten, zegt fractieleider Björn Rzoska. Hij wijst onder meer op de opening naar een Vlaamse taxshift die Open VLD heeft gemaakt.
Nicolas Maeterlinck

"We geven de Vlaamse ploeg een B-attest, in de hoop dat ze de komende vier jaar fundamenteel bijstuurt", zegt Rzoska.

Groen maakte per minister een rapport met negatieve, maar ook positieve punten. "De minister-president overtuigt niet als coach", vindt Rzoska. "Het gekibbel binnen de meerderheid wordt erg persoonlijk en zit nu zelfs dieper dan binnen de federale regering."

Bourgeois wordt verweten dat hij weinig investeringen voorstelt en geen visie op lange termijn heeft. Positief is volgens Groen wel dat de minister-president zich stevig inzet voor de buitenlandse handel, met een duidelijke aanwezigheid buiten Vlaanderen.

De Vlaamse nummer één van CD&V, Hilde Crevits, krijgt van Groen slechte punten voor haar besparingsdrift op onderwijs. De partij noemt onder meer de gestegen maximumfactuur, het inschrijvingsgeld in het hoger onderwijs en het steeds dreigender lerarentekort. Crevits krijgt wel bloemetjes voor de hervorming van het secundair onderwijs en de maatregelen rond inclusief onderwijs.

Viceminister-president Annemie Turtelboom (Open VLD) wordt aangewreven dat ze geen klaarheid kan scheppen over de meerjarenbegroting. Vooral de financiering van de Oosterweelverbinding blijft volgens Groen een open vraag. Turtelboom krijgt felicitaties voor de afschaffing van de 'scheidingstax' en haar renovatiepact.

Rzoska ziet vooral een grote onderlinge strijd tussen de regeringspartijen, met een minister-president die, in tegenstelling tot Peeters, niet altijd opkomt voor de gehele ploeg.