Mechelse N-VA-schepen verliest zijn bevoegdheden

De Mechelse N-VA-fractie heeft besloten schepen van Economie, Werk en Sociale Economie Wim Jorissen zijn bevoegdheden te ontnemen. Jorissen zou zich de laatste maanden niet loyaal hebben opgesteld ten opzichte van zijn fractiegenoten en de coalitiepartners. Zijn bevoegdheden worden tot eind dit jaar overgenomen door schepen Katleen Den Roover.

Wim Jorissen werd op 1 januari 2013 schepen. Voordien was hij jarenlang voorzitter van de lokale afdeling van Unizo. De laatste maanden rommelde het tussen hem en de andere N-VA'ers, maar ook met de andere coalitiepartners.

Vanmorgen ontnam de lokale afdeling hem zijn bevoegdheden. "Door zijn deloyaal gedrag ten opzichte van zijn N-VA-fractiegenoten, de coalitiepartners en de partij liet Wim Jorissen ons geen andere keuze dan hem zijn bevoegdheden te ontnemen", klinkt het in een korte persmededeling. "Na overleg met en instemming van de nationale partijtop formuleerde de fractie een voorstel dienaangaande aan het schepencollege en de coalitiepartners."

Of Jorissen nog tot eind dit jaar schepen blijft, moet hij zelf beslissen. Het is dus mogelijk dat hij deel blijft uitmaken van het schepencollege, zij het zonder bevoegdheden. Voorlopig blijft hij ook gemeenteraadslid voor N-VA, tenzij hij zelf anders beslist.

Donderslag bij heldere hemel

In een persmededeling reageert Jorissen onthutst op de beslissing van zijn fractie om hem zijn bevoegdheden te ontnemen. "Een donderslag bij heldere hemel", noemt hij het nieuws.

"Het bericht dat de fractie van de N-VA beslist heeft om mij mijn bevoegdheden als schepen te ontnemen, is bij iedereen - ook bij mezelf - ingeslagen als een donderslag bij heldere hemel". Volgens Jorissen is de beslissing te wijten aan een interne afrekening.