Meer zelfdoding bij allochtonen van tweede generatie

De zelfdodingscijfers bij allochtonen van de tweede generatie liggen tot drie keer hoger dan bij allochtonen van de eerste generatie. Dat is de conclusie van een onderzoek van Mariska Bauwelinck van de Vrije Universiteit Brussel (VUB). Mogelijk heeft het te maken met een al dan niet succesvolle integratie. "Een echte verklaring is er niet. Laat ons zeggen dat religie zeker een beschermend effect kan hebben."

België valt met de hoge zelfdodingscijfers binnen de weinig benijdenswaardige top 5 in Europa (14,2 zelfmoorden per 100.000 inwoners). Het onderzoek toont in de eerste plaats aan dat voor alle zelfdodingsgedragingen de Belgische mannen en vrouwen het hoogste risico lopen. Mensen van Marokkaanse en Turkse herkomst lopen het laagste risico. Diegenen van Italiaanse afkomst zitten daar ergens tussenin.

Marokkaanse mannen en Turkse vrouwen

Interessant aan de studie van Mariska Bauwelinck is de opdeling die zij bij zelfdodingssterfte maakt tussen Belgen en migranten van de eerste en de tweede generatie. Net daar zien we de grootste verschillen en evolutie. Bij mannen van Marokkaanse afkomst valt op hoe het aantal zelfmoorden, van de eerste op de tweede generatie, gestegen is van 8,1 zelfdodingen per miljoen inwoners naar 25,7. Bij mensen van Turkse origine valt vooral het verhoogde aantal zelfdodingen tussen de eerste en de tweede generatie vrouwen op: van 3,3 per miljoen naar 9,8 per miljoen.

Zit u zelf met vragen rond zelfdoding, neem dan contact op met de zelfmoordlijn, op het telefoonnummer 1813, of met Tele-Onthaal, op het nummer 106