Reizen in Europa met één ticket?

Eén ticket waarmee je met de trein, tram en bus kan reizen in verschillende lidstaten van de Europese Unie? Het Europees Parlement meent dat zo'n geïntegreerd ticketsysteem het openbaar vervoer populairder zal maken.

Een ruime meerderheid van de Europarlementsleden steunde in Straatsburg een resolutie die de voordelen van één enkel ticket voor een "multimodale" reis in de verf zet. "Het is nog te moeilijk en soms zelfs onmogelijk om tickets te kopen voor grensoverschrijdende reizen, zeker als men ook nog verschillende vervoersmiddelen wil gebruiken", stelde de Duitse auteur Dieter-Lebrecht Koch vast.

Het Europees Parlement wil dat lidstaten de komende jaren hun nationale dienstregelingen en ticketsystemen gaan updaten en linken met reisinformatie over regionaal en lokaal openbaar vervoer. Die systemen moeten nadien ook grensoverschrijdend verbonden worden. Ook wordt de Europese Commissie aangemoedigd om steun te verlenen aan providers die apps met multimodale en grensoverschrijdende reisplanners ontwikkelen.

Philippe De Backer (Open VLD) verwijst naar recente proefprojecten in Barcelona, Milaan en Helsinki. "In die steden kon je een mobiele app downloaden op een smartphone met actuele info over reistijden, aansluitingen, vertragingen, in combinatie met carpoolinformatie, fietsenverhuur, voetgangerspaden,...", aldus De Backer, die ook denkt aan een "Europese Mobibkaart", waarbij men een abonnement voor de trein ook kan opladen om in het buitenland te reizen met het openbaar vervoer.

De resolutie is slechts een aanbeveling. Maar als er tegen 2020 geen vooruitgang wordt geboekt, moet de Europese Commissie wetgevende voorstellen doen, zo betoogt het halfrond in Straatsburg.