SP.A wil lagere loonkosten voor laaggeschoolde jongeren en langdurig werklozen

Oppositiepartij SP.A vindt dat de Vlaamse regering verkeerde klemtonen legt in het doelgroepenbeleid, waarbij werkgevers loonkostverminderingen of premies krijgen voor het aanwerven of het aan het werk houden bepaalde groepen werkzoekenden. Die groepen zijn volgens de socialisten te breed en daarom pleiten ze voor een afzonderlijke korting voor laaggeschoolde jongeren en langdurig werklozen. Vlaams minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) is het niet eens met de kritiek.

Sinds de staatshervorming is Vlaanderen bevoegd voor loonkostkortingen voor werkzoekenden. De regering-Bourgeois besliste om de vele bestaande maatregelen te beperken tot drie doelgroepen: jongeren, 55-plussers en personen met een arbeidshandicap.

De SP.A is van oordeel dat bepaalde groepen die de ondersteuning het hardst kunnen gebruiken uit de boot vallen. "Men kiest voor een beleid dat niet gericht is op de doelgroepen met de grootste afstand tot de arbeidsmarkt. Bovendien wordt het budget voor loonkostvermindering fors verminderd", zegt Vlaams Parlementslid Yasmine Kherbache.

Gerichte maatregelen

In plaats van een maatregel die meer dan 90 procent van de jonge werkzoekenden beoogt, stelt SP.A een gerichte maatregel voor laaggeschoolde jongeren voor. "Die worden immers duurder en worden bovendien verdrongen door sterkere groepen", zegt Kherbache.

De socialisten willen ook een afzonderlijke maatregel voor langdurig werklozen. "De Vlaamse regering geeft de 55-plussers een duw in de rug, en dat is goed, maar ze vergeet de groep tussen de 50 en 54 jaar", zegt Kherbache. De groep van 50- tot 54-jarigen die langdurig werkloos is, of dat dreigt te worden, wil SP.A opvangen via die afzonderlijke korting voor langdurig werklozen.

Maar volgens minister van Werk Philippe Muyters (N-VA) beschouwen werkgevers langdurig werkzoekenden niet als aantrekkelijker als ze een financiële korting meekrijgen en is deze groep het best gebaat bij het aanbieden van werkervaring.

Hij zegt ook dat hij voor wat jongeren betreft wel degelijk focust op laaggeschoolden. "Bij ons komen enkel jongeren in aanmerking die maximaal een diploma secundair onderwijs hebben".