Van Overtveldt: "Fiscale inkomsten slechts 157 miljoen lager"

De fiscale ontvangsten van de regio's zullen dit jaar geen 750 miljoen euro lager liggen, maar slechts 157 miljoen euro, als gevolg van de geldstromen tussen de verschillende beleidsniveaus.
Minister Van Overtveldt had een financiële meevaller.

Dat blijkt uit nieuwe ramingen van de administratie, zo meldt minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). Volgens hem zal de impact op de federale begroting beperkt blijven.

De federale regering werd bij haar begrotingscontrole geconfronteerd met een onverwachte meevaller. Ze moest immers 750 miljoen euro minder doorstorten naar de deelstaten dan oorspronkelijk geraamd. Dat betekende evenwel minder goed nieuws voor diezelfde deelstaten. Zo kon Vlaanderen op 396 miljoen euro minder rekenen, voor Wallonië ging het om 247 miljoen euro en voor Brussel om 105 miljoen euro.

De tegenvaller voor de regio's was een gevolg van de zesde staatshervorming. Die maakt dat de personenbelasting wordt gereduceerd met een zogenoemde autonomiefactor, wat de deelstaten financieel meer verantwoordelijk moet maken. Op die gereduceerde federale belasting rekenen de gewesten via eigen opcentiemen een aanvullende belasting aan.

Wegens de grote impact op de financiële situatie van de gewesten had minister Van Overtveldt zijn administratie gevraagd de cijfers opnieuw te bekijken. Bij de nieuwe simulatie - reële cijfers over het eerste jaar na de invoering ontbreken immers nog - gebruikte de administratie een groter, meer representatief staal. Die oefening is vroeger dan gepland afgerond en toont dat de ontvangsten slechts 157 miljoen euro lager liggen dan de oorspronkelijke cijfers, in plaats van 750 miljoen euro.

Minister Van Overtveldt heeft Financiën gevraagd snel een technische vergadering met de regio's te organiseren om de cijfers toe te lichten. Ze worden ook ter controle aan het Planbureau overgemaakt. De administratie krijgt de opdracht het dossier prioritair op te volgen. Er zal intern personeel naar de betrokken dienst worden verschoven en er komen interne controlemechanismen.