Bijna 16.000 gezinnen wonen te dicht bij hoogspanningslijn

Bijna 16.000 gezinnen worden blootgesteld aan een hoge stralingswaarde omdat ze dicht bij een hoogspanningslijn wonen. Dat schrijft het Nieuwsblad op basis van nieuwe cijfers van het departement Leefmilieu.

Vlaanderen kan sinds kort berekenen hoe groot de magnetische velden zijn. Die informatie is nu vrij beschikbaar voor iedereen. Uit de berekeningen blijkt dat 15.996 huishoudens, 66 scholen, 103 kinderopvangcentra en 5 rust- en verzorgingstehuizen in Vlaanderen langdurig worden blootgesteld aan magneetvelden die volgens het Internationaal Centrum voor Kankeronderzoek een te hoge stralingswaarde hebben.

Bij het departement Leefmilieu van de Vlaamse overheid klinkt het evenwel dat er “geen wetenschappelijke bewijzen zijn dat er een oorzakelijk verband is tussen wonen in de buurt van hoogspanningslijnen en gezondheidseffecten.” Maar dat de informatie nu voorhanden is, “is belangrijk omdat er altijd al ongerustheid geweest is”, zegt Brigitte Borgmans van het departement.

Onnodige straling vermijden

Vlaanderen wil de informatie in de toekomst gebruiken bij het plannen van nieuwe woonbuurten, sportterreinen of jeugdverblijven. Zo kunnen ze eventueel net iets verder van een hoogspanningslijn worden gebouwd, om zo onnodige straling te vermijden.

Of omgekeerd kan er ook rekening gehouden met bebouwing bij de aanleg van nieuwe hoogspanningslijnen. In Nederland koopt de overheid al huizen op die dicht bij hoogspanningslijnen liggen.

Wie extra informatie wil vinden over de straling in de buurt van hoogspanningslijnen, kan terecht op de website van het departement Leefmilieu: lne.be, in de rubriek 'Hoogspanning'.