Vlaams Parlement keurt visie meerderheid over beheersovereenkomst VRT goed

In het Vlaams Parlement is een resolutie goedgekeurd over de toekomst van de VRT. Het gaat om een tekst van meerderheidspartijen N-VA, CD&V en Open VLD over hoe zij vinden dat de nieuwe beheersovereenkomst van de VRT moet uitzien.

Tegen begin volgend jaar moet er een nieuwe beheersovereenkomst zijn over de VRT. Daarin staan de taken en de financiering van de openbare omroep opgesomd. De afgelopen maanden mochten heel wat betrokken partijen over die aankomende overeenkomst hun zegje doen in verschillende hoorzittingen in de commissie Media van het Vlaams parlement.

Nu die hoorzittingen afgelopen zijn, is het tijd om een resolutie te stemmen over de beheersovereenkomst die het pad van de VRT tussen 2016 en 2020 moet uittekenen. Het was de bedoeling om met een kamerbrede resolutie te komen, maar dat is uiteindelijk niet gelukt. Het water tussen de meerderheid en de oppositie bleek te diep. Over het voorstel van de meerderheidspartijen -dat weergeeft hoe zij de toekomst van de openbare omroep zien- is vanavond gedebatteerd.

Informatie, cultuur en educatie

De meerderheidspartijen spreken in hun tekst over "een performante openbare omroep" met als prioriteiten informatie, cultuur en educatie. Sport en ontspanning moeten een verbindende maatschappelijke rol hebben. Wat betreft nieuws moet de openbare omroep "vertrekken vanuit zijn audiovisuele opdracht en zoveel mogelijk wegblijven van het louter geschrevene".

Wat radio betreft moet de VRT volgens de meerderheidspartijen een aanbod aan radioprogramma's uitbouwen dat alle Vlamingen bereikt "inclusief de moeilijk bereikbare en commercieel minder interessante doelgroepen". Onlineadvertentie-inkomsten moeten volgens de partijen worden geplafonneerd.

Een exact bedrag voor een jaarlijkse dotatie wordt in de tekst niet genoemd, maar volgens de partijen kan er alleszins nog bespaard worden op productie en personeel. Er wordt wel niet gepleit voor extra besparingen, bovenop de huidige.

Oppositie

Oppositiepartijen Groen en SP.A zijn het niet eens met de resolutie van de meerderheidspartijen. "Als het van hen afhangt, is er morgen geen "Blokken" of "Thuis" meer op Eén. Voetbal of wielrennen worden tot een minimum herleid", zegt Katia Segers (SP.A).

De meerderheidspartijen noemen haar uitspraken "populisme". "De "Thuis"-kijkers bang maken over het verdwijnen van hun favoriete programma is pure stemmingmakerij. Onterecht bovendien. Wij verlangen van de VRT wel degelijk aandacht voor entertainment. Wij vragen enkel om publieke meerwaarde in deze programma's", zeggen Open VLD'ers Jean-Jacques De Gucht en Lionel Bajart.

Onderhandelingen

In het najaar starten de onderhandelingen tussen de VRT en minister van Media Sven Gatz (Open VLD), die moeten uitmonden in een beheersovereenkomst voor de komende vijf jaar.