"U liegt, en dat neem ik u kwalijk"

SP.A haalt zwaar uit naar de minister van Financiën, die ze leugens aanwrijft. Johan Van Overtveldt (N-VA) zou de foute berekeningen van de fiscale inkomsten verzwegen hebben bij de goedkeuring van de begroting. SP.A-fractieleidster in de Kamer Karin Temmerman: "U heeft gelogen en dat neem ik u kwalijk."

Het verhaal is ondertussen bekend: enkele maanden geleden ontstond ophef toen bleek dat de fiscale inkomsten voor de regio's 750 miljoen lager lagen dan verwacht. Groot kabaal, toen, maar deze week kwam minister van Johan Van Overtveldt vertellen dat het maar 157 miljoen was.

Die "rekenfout" van 600 miljoen is goed nieuws voor de regio's, maar veel minder voor de federale overheid, die naar extra geld op zoek moet om haar begroting recht te trekken.

Over die rekenfout was al veel te doen, maar SP.A tilde het debat tijdens de Kamerzitting van vandaag naar een nieuw niveau. Volgens fractieleidster Karin Temmerman heeft Johan Van Overtveldt simpelweg gelogen. 

Temmerman stelt dat Van Overtveldt eind april, begin mei al wist dat er iets fout was met de berekeningen. Maar ondertussen is wel al de begroting goedgekeurd. "Iedereen kan zich vergissen, maar ik neem het u kwalijk dat u het parlement heeft voorgelogen. Vorige week nog heeft het parlement de begroting goedgekeurd. Uw diensten wisten al dat er een probleem was, maar u heeft daar niets over gezegd. U heeft het parlement voorgelogen."

"Dat pik ik niet"

Johan Van Overtveldt bleef vrij kalm onder de beschuldigingen, maar sprak ze (uiteraard) sterk tegen. "De ramingen zijn verschillende keren opnieuw berekend, dat is waar. U suggereert dat ik zaken heb achtergehouden. Zeggen dat ik lieg, dat pik ik niet. Dat is fundamenteel onwaar. Ik heb nooit iets achtergehouden."

Toen Groen-fractieleider Kristof Calvo hem verder uit zijn tent probeerde te lokken, ging Van Overtveldt daar niet meer op in. 

Alleen voor Annemie Turtelboom - die klaagde dat ze de cijfers tegelijk met de pers heeft ontvangen - was Van Overtveldt wat milder - maar die zit in Vlaanderen dan ook in de regering met Van Overtveldts eigen N-VA. Niet dat hij in de fout ging, zei de minister, maar hij had "verfijnder" kunnen communiceren.

"Beperkte impact"

Ook premier Charles Michel wuifde de beschuldigingen van de oppositie weg, en vroeg om meer respect (Terwijl hij ondertussen in alweer een woordenwisseling met Laurette Onkelinx belandde, omdat ze hem niet liet uitspreken.)

Volgens Michel zijn de feiten simpel. De raming is bijgesteld, en de regering wist dat dat zou kunnen gebeuren. Vandaar dat ze voldoende buffers inbouwde, en de uiteindelijke "schade" voor de begroting slechts enkele tientallen miljoenen zal bedragen. Michel: "De impact voor de komende begrotingscontrole is beperkt."

Binnen de meerderheid is men er zelfs van overtuigd dat er van een rekenfout überhaupt geen sprake is. Omdat de financiering van de regio's veranderd is door de zesde staatshervorming, is er geen kader meer om binnen te werken en moet men met ramingen werken.

Zo zegt CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten daarover: "Herberekeningen zijn van alle tijden. Bij welke onderneming gebeurt dat niet. Een raming maken is niet evident."