Een selfie bij de Eiffeltoren op Facebook zetten? "Moet kunnen", zegt Europa

Een selfie maken met een bekend gebouw of met een kunstwerk op de achtergrond en de foto op het internet plaatsen? Dat moet mogelijk blijven, zo meent het Europees Parlement in een resolutie waarin het pleit voor aanpassing van het auteursrecht aan het digitale tijdperk.

In de ontwerpresolutie was een voorstel geslopen dat het commerciële gebruik van foto's en films van kunstwerken en gebouwen in de openbare ruimte afhankelijk zou maken van de voorafgaande toestemming van de rechthebbenden, maar dat heeft de eindstemming niet gehaald.

Meer dan 500.000 Europeanen hadden een petitie ondertekend om die zogenoemde vrijheid van panorama te redden. "Het parlement heeft geluisterd naar de bekommernissen van de Europeanen en de suggestie verworpen dat het recht op fotograferen in de openbare ruimte beperkt zou worden", zo stelde de Duitse Julia Reda, die de resolutie door het parlement loodste.

Volgens de huidige Europese wetgeving over auteursrecht staat het de lidstaten vrij om de vrijheid van panorama al dan niet te vrijwaren in hun nationale wetgeving. Landen als Duitsland en Nederland hebben dat gedaan, in landen als België, Frankrijk en Italië bestaan wel beperkingen.

Geoblocking

Tegen geoblocking daarentegen willen de Europarlementsleden wel optreden. Beperkingen op de toegang tot audiovisuele content wegens geografische redenen moeten worden weggewerkt, zo menen ze. Dat hoeft volgens het halfrond echter geen belemmering te zijn voor het bestaan van territoriale licenties, die met name belangrijk zijn voor de financiering van televisie- en filmproducties.

De resolutie loopt vooruit op een initiatief van de Europese Commissie. Die wil tegen eind dit jaar omvangrijke voorstellen lanceren om de wetgeving inzake auteursrecht te updaten voor het digitale tijdperk.