EU-ministers zoeken akkoord over spreiding van 40.000 vluchtelingen

De Europese ministers van Binnenlandse Zaken zoeken naar een akkoord over de spreiding over de hele EU van 40.000 vluchtelingen die in Italië en Griekenland zijn aangekomen. Een poging om een spreidingsplan op te leggen, draaide twee weken geleden op niets uit. De staatshoofden en regeringsleiders kwamen toen overeen dat die verdeling op vrijwillige basis moest gebeuren.
ROPI

"Richting Luxemburg voor EU-raad: halen we vandaag die 40.000 vrijwillige/spreiding asielzoekers over Lidstaten?", maakte staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) vanmorgen op Twitter de inzet duidelijk van het overleg in Luxemburg. Hij en zijn 27 Europese collega's moeten invulling geven aan het principeakkoord dat op de Europese top van 25 juni werd gesloten.

Om de massale toevloed van vluchtelingen te kanaliseren, werd toen overeengekomen dat over een periode van twee jaar 24.000 vluchtelingen uit Syrië en Eritrea, die in Italië aankomen, over Europa zullen worden gespreid. Uit Griekenland zullen 16.000 vluchtelingen worden doorgestuurd.

In tegenstelling tot wat de Europese Commissie had voorgesteld, wordt er geen bindende verdeelsleutel gehanteerd. Vooral de Baltische en enkele Oost-Europese landen wilden daar niet van weten.

Slechts 21 landen

Voor de bevoegde ministers en staatssecretarissen rond de tafel gingen zitten, zouden al gedane beloftes de spreiding van 30.000 vluchtelingen mogelijk maken. Duitsland zou bereid zijn 8.000 mensen op te vangen, maar wil zich alleen zover wagen als ook de andere landen extra inspanningen doen. Tsjechië zou, bij wijze van "eenmalige solidariteitsactie", 1.500 Syriërs en Eritreeërs willen opvangen.

Aan het spreidingsplan zullen mogelijk slechts 21 landen deelnemen. Griekenland en Italië vallen er sowieso buiten, het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Ierland genieten een 'opt-out' en Hongarije en Bulgarije zouden worden vrijgesteld omdat ze zelf ook met een toevloed van vluchtelingen kampen.