Regering moet dit jaar nog 978 miljoen euro vinden

De regering moet dit jaar nog 978 miljoen euro extra vinden om de begrotingsdoelstellingen te halen. Voor volgend jaar bedraagt de inspanning 800 miljoen euro.
THIERRY CHARLIER

Het monitoringcomité, een groepje van topambtenaren die de begrotingscijfers op de voet volgen, is momenteel volop aan het werk om de begrotingscontrole voor te bereiden. België heeft Europa beloofd om het tekort dit jaar te beperken tot 2,5 procent. Daar is dus nog een inspanning van 978 miljoen euro nodig. 

Grote boosdoener zijn de tegenvallende fiscale inkomsten zijn. Die bedragen 723 miljoen euro minder dan gepland. Vooral de inkomsten van de btw, min 500 miljoen, vallen tegen. Het is niet duidelijk waaraan dat te wijten is: een dalende consumptie, een vermindering van de btw op elektriciteit, of andere parameters.

Nog een tegenvaller is het feit dat de federale regering 600 miljoen euro meer moet doorstorten naar de regio's. Het reservepotje van 350 miljoen euro dat de regering bij de vorige budgetcontrole had opzijgezet zal niet volstaan om deze "rekenfout" goed te maken.

Voor de begroting van volgend jaar is de inspanning volgens het monitoringcomité kleiner. Het gaat maar om 792 miljoen euro om het tekort te beperken tot 2 procent.

De begrotingscontrole belooft dus geen gemakkelijk taak te worden. Bovendien worstelt de regering nog met de taxshift, een ander dossier waar de meerderheidspartijen het moeilijk eens over raken.