Turtelboom door het stof in Vlaams Parlement

Federaal minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) heeft dinsdag quasi gelijktijdig de pers en de kabinetten van de bevoegde minister geïnformeerd over de herraming van de fiscale ontvangsten van de gewesten. Dat heeft Vlaams minister van Begroting Annemie Turtelboom (Open VLD) gisteravond dan toch moeten toegeven in het Vlaams Parlement. Eerder had ze gezegd dat ze het via de pers moest vernemen.
archieffoto

Minister Turtelboom werd gisteravond laat nog door het parlement gevorderd. SP.A-fractieleider Joris Vandenbroucke vond dat de Open VLD-minister tekst en uitleg moest komen geven over de manier en het tijdstip waarop zij door federaal minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) dinsdag op de hoogte is gebracht van de nieuwe cijfers van de fiscale inkomsten van de gewesten.

Eerder op de dag had Turtelboom namelijk laten verstaan dat ze dinsdag via een persbericht op de hoogte werd gesteld van de nieuwe federale cijfers. Daarop werd federaal minister Van Overtveldt zwaar onder vuur genomen door Open VLD-fractieleider Bart Somers en diens CD&V-collega Koen Van den Heuvel.

Minister Van Overtveldt reageerde bij Belga scherp op de kritiek. Hij bestempelde die als "klinkklare onzin". We hebben de nieuwe raming gelijktijdig naar alle andere bevoegde kabinetten van de regio's gecommuniceerd. Bovendien hebben we hen vandaag ook nog eens een uitgebreide toelichting gegeven bij de cijfers."

"Zonneklaar dat u niet via de pers bent geïnformeerd"

Dat was voor Joris Vandenbroucke (SP.A) de aanleiding om minister Turtelboom te vorderen voor tekst en uitleg in het Vlaams Parlement. Hij wilde weten wanneer en hoe Turtelboom geïnformeerd was over de nieuwe raming. Was het nu via de pers of via een mail van het kabinet-Van Overtveldt?

In het parlement bevestigde Turtelboom dat haar kabinet dinsdagmiddag een mail heeft gekregen van het kabinet-Van Overtveldt, quasi op hetzelfde ogenblik als het persbericht is rondgestuurd door de federale N-VA-minister. De Open VLD-minister benadrukte nadien meermaals - en dit tot stijgende ergernis van de oppositie - dat ze op basis van die informatie nog niet kon afleiden wat de precieze impact zou zijn van de herraming voor Vlaanderen.

"Maar dat is helemaal niet wat wij vragen", reageerde een geprikkelde Vandenbroucke (SP.A). "Het feit is dat u hebt gezegd dat uw federale collega u heeft geïnformeerd via de pers, terwijl het zonneklaar is dat dat niet zo is. Waarom hebt u dat niet gezegd?". Ook Groen-fractieleider Björn Rzoska nam geen genoegen met de uitleg van Turtelboom. "Uw geloofwaardigheid heeft een slechte beurt gemaakt", klonk het.

"Had op een meer volwassen manier opgelost kunnen worden"

Het debat draaide wat uit op een dovemansgesprek en enkel Open VLD-partijvoorzitster Gwendolyn Rutten en fractieleider Bart Somers sprongen Turtelboom nog bij. Somers herhaalde daarbij wel een deel van zijn kritiek, namelijk dat het federale niveau in dit geval slecht is omgesprongen met het Vlaamse niveau.

"De manier waarop de federale overheid met de Vlaamse heeft gecommuniceerd was niet goed. Dat doe je niet op deze manier. Wanneer er belangrijke cijfers zijn die een grote begrotingsimpact hebben dan moet de lat voor Vlaanderen hoger liggen dan de manier waarop het vandaag gebeurd is. Dan stuur je niet eerst een mail naar Belga en dan naar de kabinetten", aldus Somers.

N-VA-fractieleider Matthias Diependaele sloot af met de boodschap dat hij het hele voorval "ten sterkste betreurde", dat de communicatie inderdaad gelijktijdig naar de kabinetten en de pers is verlopen, maar dat de kwestie "op een meer volwassen manier had kunnen opgelost worden".