Vlaamse ombudsdienst nu ook bevoegd voor genderkwesties

De Vlaamse ombudsdienst is vanaf dit najaar ook bevoegd voor genderkwesties. Al wie zich gediscrimineerd voelt wegens geslacht, geaardheid, genderidentiteit of genderexpressie, kan daarvoor bij de Vlaamse ombudsman terecht. En die kan, als het echt moet, in naam van de gediscrimineerde naar de rechtbank stappen.
AP2012

Een vrouw die ontslagen wordt omdat ze zwanger is, holebi's en transgenders die zich gediscrimineerd voelen op de woon- of arbeidsmarkt: over enkele maanden kunnen ze daarover een klacht indienen bij de Vlaamse ombudsdienst.

Het Vlaams Parlement heeft daarover gisteren een decreet goedgekeurd, schrijft De Standaard. Klachten kunnen via de gebruikelijke kanalen zoals e-mail, de website en per telefoon ingediend worden.

Meer armslag

De ombudsdienst moet waken over de toepassing van het genderbeleid dat de Vlaamse regering en het Vlaams Parlement hebben uitgestippeld. De dienst krijgt daarbij uitgebreidere bevoegdheden dan in haar normale werk.

Zo gaat het niet alleen om relaties tussen burgers en de overheid, maar ook tussen burgers en bedrijven of burgers onderling. Maar de overheid is daarbij nooit veraf, zegt ombudsman Bart Weekers in de krant. "Als het om discriminatie gaat, komt er toch altijd weer regelgeving en dus overheid om de hoek kijken."

Een andere opvallende nieuwigheid is dat de ombudsdienst in naam van de klager naar de rechtbank kan stappen. Maar dat zal alleen in uiterste nood gebeuren, de ombudsdienst blijft in de eerste plaats een bemiddelende rol op zich nemen en voor verzoening ijveren.

Europa

Ons land heeft al een sterke holebi- en transgenderwetgeving en scoort op wereldniveau vrij goed als het over de gelijkheid tussen vrouw en man gaat. Toch was er nood aan een Vlaamse ombudsdienst voor genderkwesties en dat vooral op aandringen van Europa.

Toen het federale centrum voor Gelijkheid van Kansen en Racismebestrijding een interfederale instantie werd (het heet nu Interfederaal Gelijkekansencentrum), is de bevoegdheid gender namelijk niet mee verhuisd.

Door die lacune is ons land in april in gebreke gesteld omdat er geen orgaan meer bestond dat de gendergelijkheid bewaakte. Vlaanderen moest dit tegen eind juli in orde brengen. De Vlaamse regering had die overheveling ook opgenomen in haar regeerakkoord.

Een klacht indienen?

Een klacht indienen bij de Vlaamse ombudsdienst kan op verschillende manieren: