Geautomatiseerde grenscontrole op Brussels Airport

Inwoners van de Europese Unie die vanuit een niet-Schengenland landen op de luchthaven van Zaventem, zullen voortaan door automatische grenscontroleposten kunnen, zogenoemde "e-gates". Hun identiteit wordt dan door een computersysteem gecontroleerd in plaats van door de luchthavenpolitie.

Reizigers die op Brussels Airport vertrekken naar of toekomen uit een land buiten de Europese Schengenzone, zoals Marokko, Thailand, Australië of de Verenigde Staten, passeren op de luchthaven langs de grenscontrole van de politie. De agenten controleren onder andere of de identiteit van de persoon overeenstemt met de identiteitspapieren en of de reisdocumenten wel authentiek zijn.

Die controle kan voortaan ook digitaal gebeuren dankzij 6 e-gates in Pier B. Dat zijn geautomatiseerde controleposten waarbij de controle digitaal gebeurt op verschillende parameters.

Hoe werkt het?

De passagier komt binnen via een ingangspoortje en steekt zijn identiteitskaart of paspoort in de daartoe bestemde gleuf. Er zijn twee gleuven: onderaan voor het Europese paspoort en bovenaan voor de Belgische identiteitskaart. Beide documenten hebben immers een andere digitale technologie.

Het geavanceerde softwaresysteem doet een controle op drie aspecten. Ten eerste, is het identiteitsdocument authentiek en geen vervalsing? Tegelijkertijd wordt gekeken of de passagier niet geseind is bij de politie. Een laatste controle is de gezichtsherkenning, waarbij de foto op de chip van het identiteitsdocument vergeleken wordt met een digitale foto, genomen aan de e-gate. Als alles in orde is, gaan de deurtjes open en kan de passagier vertrekken.

"Wapen tegen terrorisme"

Het nieuwe systeem moet de grenscontrole vlotter laten verlopen. Daarnaast ziet minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) in de digitale controle een belangrijk wapen tegen terrorisme. "We beschikken over namenlijsten van mensen die verdacht worden van terroristische activiteiten in het buitenland. Die lijsten zitten in het systeem. Dus wanneer die personen zich hier aandienen met hun identiteitsdocument kunnen ze eruitgehaald worden. Ook als er een verschil is tussen het document en de persoon zelf, wordt dat gemeld."

Voorlopig kunnen alleen EU-burgers de geautomatiseerde grenscontroleposten gebruiken, omdat niet-EU-burgers aan andere voorwaarden worden onderworpen. Deze controle blijft manueel gebeuren. In een latere fase zullen er ook e-gates geïnstalleerd worden voor vertrekkende passagiers.

(Foto onder: naast minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon was ook zijn partijgenoot Theo Francken, bevoegd voor Asiel en Migratie, naar Zaventem afgezakt voor de plechtige opening van de eerste e-gates.)