NMBS moet "efficiënter werken", "met minder geld"

De productiviteit bij de NMBS en Infrabel moet de komende 5 jaar elk jaar met 4 procent verbeteren. Dat staat in het hervormingsplan van minister van Mobiliteit Jacqueline Galant (MR) dat het kernkabinet vanmorgen goedgekeurd heeft. De minister wil van de NMBS een modern en performant bedrijf maken.

De NMBS veranderde vorig jaar al van structuur, van een drieledige naar een tweeledige. Nu wil minister van mobiliteit Galant de werking van het bedrijf aanpakken. Galants moderniseringsplan, met als titel "Strategische visie voor het spoor in België", somt de problemen op waarmee de NMBS kampt en omschrijft de doelstellingen voor drie grote pijlers: de klanten, het personeel en de belastingbetalers. De reiziger komt daarbij op de eerste plaats, gaf Galant aan op een persconferentie.

Kernwoorden zijn "modernisering" en "performantie". De komende 5 jaar moet de productiviteit van de NMBS en Infrabel elk jaar met 4 procent omhoog.

Hoe dat concreet moet gebeuren, dat moeten de spoorbedrijven zelf beslissen, maar het zal wel met minder geld moeten gebeuren, want Galant wil de huidige overheidsdotatie tegen 2019 terugschroeven.

Enkele suggesties die de minister aan de hand doet: een grotere flexibiliteit bij de werknemers wat betreft arbeidstijd en -regimes. Aan het spoorstatuut wordt wel niet geraakt. De administratieve kosten moeten ook fors worden teruggebracht. Galant verwacht van het personeel dat ze "de motor van de verandering" worden.

Meer zitplaatsen en internet op de trein

Galant vraagt dat er gesnoeid wordt in de vele soorten tarieven, biljetten en abonnementen. Wie een treinkaartje wil kopen, moet daarvoor ook terechtkunnen bij nieuwe toegankelijke kanalen zoals krantenwinkels en openbare besturen.

Een belangrijk punt is de stiptheid. De treinen moeten voor minstens 90 procent op tijd rijden, en daar moet de NMBS al in slagen tegen het einde van deze regeerperiode, in 2019. Ook tegen 2019 moet er ook internet op de trein zijn.

Tegen 2030 moeten er ook 160.000 zitplaatsen bij komen.

Alle hervormingen samen moeten ervoor zorgen dat de trein weer een competitief, aantrekkelijk vervoersmiddel wordt dat kan concurreren met bijvoorbeeld de auto.

Welke verdeelsleutel voor investeringen?

Over de communautaire verdeelsleutel voor investeringen zou er nog onenigheid bestaan. Op dit moment is dat 60 voor Vlaanderen en 40 voor Wallonië. Niet alle regeringspartijen vinden dat dat zo moet blijven, er moet van kunnen worden afgeweken. In het plan is ook sprake van een investeringscomité, een onafhankelijk comité dat zal beslissen over waar er geïnvesteerd moet worden.